IMG_1655[1]

De adventgemeente Amsterdam Ghana geeft verslag van groei in ledental door middel van lezingen door de plaatselijke predikant, ds. Andrews Ewoo en de TV uitzendingen. Dit heeft geresulteerd in een doopdienst op 17 mei jl. toen 16 personen werden gedoopt. Op 16 juli werden opnieuw 10 nieuwe leden gedoopt terwijl 7 belangstellenden aangaven dat zij bij de volgende keer gedoopt willen worden. “Dit betekent dat in totaal 33 mensen hun leven aan Christus hebben toevertrouwd naar aanleiding van de lezingencyclus van twee weken, eerder dit voorjaar. De Heer is goed” aldus ds. Ewoo.

De predikant van Amsterdam-Ghana vertelt bovendien dat er vele Ghanezen zijn die in hun huis de sabbat vieren want zij kunnen op sabbatmorgen om 10.00 uur de dienst volgen via lokale televisie in Amsterdam. Een dame gaf aan dat “velen van ons de inkopen op vrijdag doen en op zaterdag thuisblijven om naar ds. Ewoo te luisteren. Zijn woorden geven een nieuwe dimensie aan ons leven.”

Ds. Ewoo dankt de Heer en tevens de Nederlandse Unie voor de financiële steun aan de evangelisatie activiteiten binnen zijn gemeente.

———–English ———-

Dear Friends

It gives me the greatest joy to inform you that the TV ministry in Amsterdam and the recent crusade is yielding unbelieving results.

On May 17, 16 souls were baptized.

On July 16, another TEN were baptized after I announced that it was my last baptism.

To my surprise, SEVEN people came up front and said, NO, you have the last to be done.

This means that the crusade is yeiliding 16 + 10+ 7 = 33 souls only after two weeks. The Lord is good.

Another thing you need to know: Many Ghanaians are keeping the Sabbath in their homes, because on each Sabbath morning, at 10 a.m. they hear live message on their TVs. One lady told me, “many of us do our shopping on Friday and stay home on Saturday to listen to you. You are shapping our lives by your messages,”she added.

We praise the Lord. I want to thank you for your financial support to this TV program.

Cordially yours,

Andrews

Meer fotos / more pictures

Delen:

boek

Plaats een reactie