ADRA in Hoorn van Afrika

“Dat de honger in het oosten van Afrika ADRA in beweging zet is van zelfsprekend. Zodra er ergens nood is gaat ADRA aan de slag. In dit geval is het wel heel erg dringend wat er moet gebeuren. Ruim 10 miljoen mensen lijden onder de droogte van het afgelopen jaar” aldus Geert Hendriks, directeur ADRA Nederland.

In Ethiopië, Uganda, Kenia en Somalië zijn vrouwen, kinderen en mannen op weg gegaan om eten te kunnen vinden. Vele redden het niet en sterven onderweg.

Het regionale kantoor in Afrika coördineert de actie. Ruim 85.000 mensen zullen geholpen worden met voedsel, water en medicijnen.

ADRA Nederland ondersteunt deze actie om mensen te redden. Help hen en stort uw bijdrage op rekening: 37.83.85.747 t.n.v. ADRA Nederland o.v.v. honger in Afrika. 

Zie ook www.adra.nl voor een uitgebreid bericht.