Revival and Reformation

De wereldkerk van zevende-dags adventisten heeft ingezet op het motto ‘revival & reformation’. Het is van belang om het geloof- en gebedsleven van de gemeente en van ieder die zich betrokken weet bij de Adventkerk een duidelijke stimulans te geven.

“De Nederlandse Unie wil zich hierbij aansluiten en zal in het komende seizoen daarvoor een aantal activiteiten organiseren” aldus ds. Wim Altink, unievoorzitter. Op zondag 30 oktober (één dag voor Hervormingsdag) zal een bezinning- en studiedag plaatsvinden met als thema “revival & reformation”

Deze dag wordt georganiseerd door de Nederlandse Unie en de gastspreker die speciaal voor deze dag is uitgenodigd is dr. Daniel Duda, stafmedewerker van de Trans-Europese Divisie.

Deze bezinning- en ontmoetingsdag staat open voor een ieder. Binnenkort krijgt men de gelegenheid om zich aanmelden (ook via deze site). Dit evenement op 30 oktober 2011 zal plaatsvinden in de Adventkerk te Apeldoorn.

Nu al kan kennis genomen worden van de wereldwijde initiatieven (o.a. dagelijks gebed voor de uitstorting van Gods Geest) via www.adventist.org; www.revivalandreformation.org; www.ted-adventist.org.