Raad van Kerken en doop(v)erkenning

De Raad van Kerken heeft in haar laatste vergadering van 6 juni jl. een verklaring over “Doop(v)erkenning” meegegeven aan de leden en associés. Er wordt een reactie verwacht voor 1 oktober 2011. De opzet van deze verklaring is om onderlinge verschillen in doop (kinder- en volwassen doop) te erkennen.

Het Algemeen Kerkbestuur (AK) van de Zevende-dags Adventisten heeft op zondag 19 juni jl. deze verklaring ontvangen en zal op haar eerstvolgende vergadering van 18 september a.s. dit bespreken en daarover een uitspraak doen. “Bij een eerste bespreking in het Algemeen Kerkbestuur, op 19 juni,  bleek al snel dat het stuk grote vraagtekens opriep. Het Algemeen Kerkbestuur wil op een zorgvuldige manier in september een helder en weloverwogen adventistisch standpunt indienen. Hoewel het waardevol is om met vertegenwoordigers van verschillende kerken over dit onderwerp in gesprek te zijn, ligt het niet voor de hand dat onze kerk deze verklaring van doop(v)erkenning zal gaan ondertekenen” aldus ds. Wim Altink, unievoorzitter, die samen met ds. Jeroen Tuinstra de Adventkerk vertegenwoordigt bij de Raad van Kerken.

Conform de richtlijnen van de wereldkerk is de Nederlandse Adventkerk associélid (“observer”) van de Nederlandse Raad van Kerken.