Wooncentrum Walterbosch Apeldoorn

De Stichting Walterbosch heeft in nauw overleg met het Algemeen Kerkbestuur besloten het beheer van de woonflat Walterbosch terug te geven aan de eigenaresse woningstichting Habion.

Het besluit is gevallen na  een grondige analyse van de huidige stand van zaken en een betrouwbaar onderzoek naar de toekomstige woonwensen van de eigen adventistische achterban. Hieruit bleek onder meer dat men er voor kiest langer in de eigen woning , regio en in de buurt van familie te blijven wonen. Ook de huidige grootte en indeling van de appartementen beantwoordden niet langer aan de wensen van de ondervraagden.

In de afgelopen jaren is het aantal adventisten dat intrek nam in Walterbosch gestaag gedaald zodat de grote meerderheid van de bewoners nu geen binding meer heeft met de kerk.

Het Algemeen Kerkbestuur en het stichtingsbestuur zijn zich bewust dat er met deze beslissing een einde komt aan een periode van bijna veertig jaar waarin Walterbosch een belangrijke plek innam in het bewustzijn van kerkleden. 

Voor de huidige bewoners verandert er weinig. In plaats van de stichting Walterbosch zal men nu contact hebben met een bedrijf dat al meerdere panden van Habion in beheer heeft.

Stichting Walterbosch en het Algemeen Kerkbestuur hebben de onderhandelingen met Habion als bijzonder positief ervaren en zijn er dan ook van overtuigd dat het beheer in goede handen zal overgaan.