Leiden viert eeuwfeest

Op zaterdag 21 mei 2011 heeft de adventgemeente op een voortreffelijke wijze haar honderdjarig bestaan gevierd. De voorbereidingscommissie o.l.v. Aty Dommisse had duidelijk werk gemaakt van deze mijlpaal.

Muziek, woorden, films, foto’s, eten, sketch, zonnetje: alles vormde een aansluitend geheel van herinneringen, weerzien en koesteren van verwachtingen. De opkomst was buitengewoon goed. De zangformatie Invocation en de vier broeders Portegijs zongen de sterren van de hemel. Ook de praiseband en Solange en haar zus zorgden voor mooie muziek.

Interviews via het scherm met oud leden als fam Bekkering, fam de Jong en Martha van Hoven gaven goede impressie van het verleden.

Oud predikanten van de gemeente Leiden waren aanwezig (Dieter Versteegh, Martin Altink, en Janna Bouwer, echtgenote van Siem Bouwer) als ook de huidige voorgangers: Dwight van Ommeren en Jane Froma. De oud predikanten Karel C. van Oossanen, Henk Rosman en Gerrit Altink waren verhinderd voor deze dag, terwijl Cees van Ree eerder dit jaar was overleden.

Vertegenwoordigers van andere kerken, zowel uit Leiden als Voorschoten feliciteerden de gemeente en staken kaarsen aan van verbondenheid in de liefde van Christus. Audrey Andersson Boyle, algemeen secretaris van de Trans Europese Divisie, bracht naar voren dat onze hemelse Vader deelt in de vreugde van deze dag en de gemeente complimenteert.

De unievoorzitter, Wim Altink (zelf twaalf en half jaar predikant van Leiden geweest) bepaalde de gemeente aan de hand van Psalm 100, bij het belang van lofprijzing omdat God de geheel Andere is. Hij valt niet samen met ons (nood)lot, maar gaat er tegen in. De lofprijzing gaat niet over de gemeente, maar over God. Hem zij alle dank voor de zegeningen van de honderdjarige Leidse gemeente.