Balans

De Britse premier Cameron heeft een Nederlandse moeder en hij spreekt zelf uitstekend Nederlands. Het komt vaker voor dat iemand allerlei verbindingen heeft met andere landen en culturen.

We kennen ongetwijfeld een aantal kennissen, familieleden of collega’s die met een Duitse, Belgische, Engelse of Franse partner zijn getrouwd. En de internationalisering in ons land neemt eerder toe dan af.

Het bezit van twee paspoorten wordt dan in ons land door een aantal politici te voet en te zwaard bestreden, in andere landen is het de gewoonste zaak van de wereld.

Het hebben van een dubbele identiteit wordt ook steeds meer een zaak voor de adventist. Want als adventist ben je in de eerste plaats christen. Je deelt de basis uitgangspunten van het evangelie met andere gelovigen. Het is van belang dat we als christenen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Ellen White heeft de oproep gedaan dat predikanten van onze kerk de collega’s van andere kerken ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en voor en met elkaar bidden.

Tegelijkertijd heeft de adventist een tweede identiteit, nog steeds volledig Bijbels en christelijk, maar die veelal niet door mede christenen wordt gedeeld. We kunnen hierbij denken aan de viering van de sabbat op de zevende dag van de week (zaterdag), de aanstaande wederkomst van Jezus naar deze wereld en de relatie tussen deze beide geloofspunten.

Het is essentieel voor ons om wijs om te gaan met deze dubbele identiteit als christen en adventist. Een eenzijdige nadruk op één van de twee identiteiten brengt de zaak uit evenwicht. Het contact met medechristenen is geen verloochening van ons adventist-zijn en zo is de verkondiging van de drie engelenboodschap geen verloochening van ons christen-zijn.

Vanaf het eerste uur hebben adventisten zich sterk gemaakt voor godsdienstvrijheid. Dat betekent niet alleen opkomen voor de rechten van vrijheid om je eigen godsdienst te kunnen beleven en uitdragen, maar ook voor de godsdienst van je buurman (christen, boeddhist, jood of moslim).

Binnen de evenwichtige visie van onze dubbele identiteit (christen en adventist) staat het aanstellen van een (parttime) coördinator voor godsdienstvrijheid op het uniekantoor op mijn prioriteitenlijst.

counter statistics
.