Van Pesach naar Paaswandeling
In het paasweekeinde van 22 – 24 april  heeft de gemeente Harderwijk ruim aandacht gegeven aan de gebeurtenissen rond het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Op Goede Vrijdagavond stond de gemeente stil bij de herkomst, de betekenis en de praktijk van het Pesachmaal, de laatste maaltrijd die Jezus met zijn twaalf leerlingen genuttigd heeft (Lucas 24).
De aanwezigen zaten rond tafels, in de vorm van een kruis gerangschikt. Vervolgens werd de sabbat geopend met het ontsteken van kaarsen en een korte overdenking. Nieuws Harderwijk pasen02
Tijdens de Pesachmaaltijd werd duidelijk dat Jezus destijds de eeuwenoude symbolen van matses en wijn een volkomen nieuwe en messiaanse betekenis heeft gegeven (zijn eigen lijden en sterven). In de ruimte waar men samenkwam stond ook een prachtig kunstwerkNieuws Harderwijk pasen03
(houten kruis omringd door een schakering van bloemen en planten, die in vorm en kleur het lijden van Jezus symboliseerden) gemaakt door Klaas en Ineke Man.

Op sabbatmorgen is daar een toelichting op gegeven. Die morgen is ook nagedacht en gepreekt over de twee leerlingen van Jezus die op weg naar Emmaüs de Opgestane tegenkwamen en weer hoop ervoeren.

Ten slotte is er op paasmorgen (zondag) een meditatieve paaswandeling gemaakt door een nabijgelegen bos, waar in kleine groepjes op een vijftal locaties werd nagedacht en gesproken over (aan bomen bevestigde) vragen die op Pasen betrekking hebben. Dat leidde tot waardevolle geloofsgesprekken. Na deze paaswandeling is er te midden van zomerse temperaturen nog wat gedronken, nagepraat en geëvalueerd. Daaruit bleek dat bij velen in de voorgaande dagen de gemeenschapzin en het geloof in Gods trouw versterkt waren.

Delen:

boek

Plaats een reactie