Nieuw boek

Een nieuwe lente, een nieuw boek! De Nederlandse Unie geeft opnieuw een boek uit. Het is een vertaalde uitgave van “The Reign of God” met als Nederlandse titel “Het Rijk van God”.

 Het is een prachtige beschrijving door Richard Rice van het christelijk geloof vanuit adventistisch perspectief.  Het is een toegankelijk boek, te gebruiken voor Bijbelstudie of algemene achtergrond kennis. Het Koninkrijk van God is het bindende thema is deze uitleg van het christelijk geloof.

Op donderdag 5 mei a.s. zal een eerste exemplaar aan de schrijver worden overhandigd bij het toerustingfestival “Upgrade.”  De aanschafprijs van het boek tijdens dit festival is € 15.  Daarna is het bedrag € 19.50. 

Het project van vertaling en redactie is tot stand gekomen onder coördinatie van Reinder Bruinsma, die binnen onze unie verantwoordelijk is voor de kerkelijke publicaties. Hij heeft Bert Nab (Dordrecht) en Roelof Upperman (Deventer) bereid gevonden om ieder ook een deel van het 400 pagina’s tellende boek te vertalen.

Rijk_van_God

“Dit boek kan ik van harte aanprijzen. Het geeft een goed overzicht van de rijkdom van het christelijk en adventistisch geloofsgoed. Een boek dat in elk adventistisch huis niet mag ontbreken”  zegt Wim Altink, voorzitter van de Nederlandse Unie van Adventkerken.