Van 25 maart tot;1 april was ds. Reinder Bruinsma de gast van de Baltische Unie–waaronder de gemeenten in de drie Baltische staten ressorteren.

Hij bezocht achtereenvolgens Litouwen, Letland en Estland om in elk van de drie landen een seminar van twee volle dagen te geven voor de predikanten. In totaal telt deze unie ongeveer 7.000 leden in 90 gemeenten, die worden verzorgd door circa 80 predikanten.

De maatschappij in deze drie landen is in heel korte tijd drastisch veranderd. Tot twintig jaar geleden waren deze drie landen bezet door de Sovjet Unie. Direct nadat men zelfstandig werd was er een grote geestelijke honger. Er kwamen evangelisten uit het Westen die volle zalen en kerken trokken. Dat gold ook voor de Adventkerk. Binnen een paar jaar verdubbelde het aantal leden.

Maar het snelle groeiproces kwam snel en abrupt tot stilstand en binnen enkele jaren werd de maatschappij totaal ‘westers’. Dat had ook een enorme invloed op de kerk.

De laatste jaren is er nu zelfs sprake van enige achteruitgang in ledental. Estland is nu een van de meest geseculariseerde landen van Europa. De meeste predikanten hebben grote moeite om zich aan deze veranderingen (binnen en buiten de kerk) aan te passen. Ds. Bruinsma was uitgenodigd om uitleg te geven over het zgn. postmoderne levensgevoel–wat het inhoudt, waar het vandaan komt en hoe het de mensen beinvloedt.

Daarnaast kwam natuurlijk vooral de vraag aan de orde hoe postmoderne mensen van nu kunnen worden bereikt met het evangelie en hoe pastorale zorg kan worden gegeven aan de postmoderne mensen-en vooral jongeren–binnen onze adventistische geloofsgemeenschap.

Met onderstaande link is het interview te bekijken en downloaden

Delen:

boek

Plaats een reactie