Community

Op een zonnige zondagmiddag vorige week ontving ik het bericht van overlijden van zowel Cees Dingemanse als Piet de Raad.

Beide kerkelijk werkers hebben een hoge leeftijd bereikt. De Dienst van Woord en Gebed ter nagedachtenis van Cees Dingemanse afgelopen vrijdag in Den Haag heeft op treffende wijze hem met respect herdacht. De uitvaart van collega Piet de Raad vindt a.s. maandag in Huis ter Heide plaats. In dit verband wil ik doorgeven dat ik zojuist een e-mail ontving van Peter van Bemmelen. Hij vertelde mij dat de herdenkingsdienst van zijn zwager, Hans LaRondelle, afgelopen zondag in Sarasota (Florida) goed is verlopen en dat de familie het op prijs heeft gesteld om de reacties van het Nederlandse condoleance register te ontvangen.

Afgelopen vrijdag was mijn vrouw voor de reguliere drieweekse behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Het is een wonder dat de tumorenactiviteit zodanig kan worden onderdrukt dat een stabiele situatie is ontstaan. Uiteraard is het geen pretje om steeds geconfronteerd te worden met de bijwerkingen van de chemo, maar haar kwaliteit van leven is redelijk goed. Het is bovendien opvallend hoeveel mensen met haar (blijven) meeleven.

Eigenlijk is het een bijzonder voorrecht om deel uit te maken van een kerk (een groep van mensen) waar je merkt dat er betrokkenheid is op elkaar. Dat is een godsgeschenk. Iets wat bovenaan staat (althans zou moeten staan) in het plaatselijke gemeente leven. Het bouwen van gemeenschapszin, community, is van enorm groot belang.  God heeft ons aan elkaar gegeven.

counter statistics
.