Balans

De Britse premier Cameron heeft een Nederlandse moeder en hij spreekt zelf uitstekend Nederlands. Het komt vaker voor dat iemand allerlei verbindingen heeft met andere landen en culturen.

We kennen ongetwijfeld een aantal kennissen, familieleden of collega’s die met een Duitse, Belgische, Engelse of Franse partner zijn getrouwd. En de internationalisering in ons land neemt eerder toe dan af.

Het bezit van twee paspoorten wordt dan in ons land door een aantal politici te voet en te zwaard bestreden, in andere landen is het de gewoonste zaak van de wereld.

Het hebben van een dubbele identiteit wordt ook steeds meer een zaak voor de adventist. Want als adventist ben je in de eerste plaats christen. Je deelt de basis uitgangspunten van het evangelie met andere gelovigen. Het is van belang dat we als christenen elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Ellen White heeft de oproep gedaan dat predikanten van onze kerk de collega’s van andere kerken ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en voor en met elkaar bidden.

Tegelijkertijd heeft de adventist een tweede identiteit, nog steeds volledig Bijbels en christelijk, maar die veelal niet door mede christenen wordt gedeeld. We kunnen hierbij denken aan de viering van de sabbat op de zevende dag van de week (zaterdag), de aanstaande wederkomst van Jezus naar deze wereld en de relatie tussen deze beide geloofspunten.

Het is essentieel voor ons om wijs om te gaan met deze dubbele identiteit als christen en adventist. Een eenzijdige nadruk op één van de twee identiteiten brengt de zaak uit evenwicht. Het contact met medechristenen is geen verloochening van ons adventist-zijn en zo is de verkondiging van de drie engelenboodschap geen verloochening van ons christen-zijn.

Vanaf het eerste uur hebben adventisten zich sterk gemaakt voor godsdienstvrijheid. Dat betekent niet alleen opkomen voor de rechten van vrijheid om je eigen godsdienst te kunnen beleven en uitdragen, maar ook voor de godsdienst van je buurman (christen, boeddhist, jood of moslim).

Binnen de evenwichtige visie van onze dubbele identiteit (christen en adventist) staat het aanstellen van een (parttime) coördinator voor godsdienstvrijheid op het uniekantoor op mijn prioriteitenlijst.

counter statistics
.

Pesach naar Paaswandeling Gemeente Harderwijk

Van Pesach naar Paaswandeling
In het paasweekeinde van 22 – 24 april  heeft de gemeente Harderwijk ruim aandacht gegeven aan de gebeurtenissen rond het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Op Goede Vrijdagavond stond de gemeente stil bij de herkomst, de betekenis en de praktijk van het Pesachmaal, de laatste maaltrijd die Jezus met zijn twaalf leerlingen genuttigd heeft (Lucas 24).
De aanwezigen zaten rond tafels, in de vorm van een kruis gerangschikt. Vervolgens werd de sabbat geopend met het ontsteken van kaarsen en een korte overdenking. Nieuws Harderwijk pasen02
Tijdens de Pesachmaaltijd werd duidelijk dat Jezus destijds de eeuwenoude symbolen van matses en wijn een volkomen nieuwe en messiaanse betekenis heeft gegeven (zijn eigen lijden en sterven). In de ruimte waar men samenkwam stond ook een prachtig kunstwerkNieuws Harderwijk pasen03
(houten kruis omringd door een schakering van bloemen en planten, die in vorm en kleur het lijden van Jezus symboliseerden) gemaakt door Klaas en Ineke Man.

Op sabbatmorgen is daar een toelichting op gegeven. Die morgen is ook nagedacht en gepreekt over de twee leerlingen van Jezus die op weg naar Emmaüs de Opgestane tegenkwamen en weer hoop ervoeren.

Ten slotte is er op paasmorgen (zondag) een meditatieve paaswandeling gemaakt door een nabijgelegen bos, waar in kleine groepjes op een vijftal locaties werd nagedacht en gesproken over (aan bomen bevestigde) vragen die op Pasen betrekking hebben. Dat leidde tot waardevolle geloofsgesprekken. Na deze paaswandeling is er te midden van zomerse temperaturen nog wat gedronken, nagepraat en geëvalueerd. Daaruit bleek dat bij velen in de voorgaande dagen de gemeenschapzin en het geloof in Gods trouw versterkt waren.

Roos

Morgen zal ik DV voorgaan in de dienst in de adventgemeente Heerlen.  Het is dan Stille Zaterdag, verwijzend naar de stilte van Jezus rustend in het graf.

Gisteren, Witte Donderdag en vandaag, Goede Vrijdag, staan we stil bij de turbulente gebeurtenissen rondom verraad, overlevering, lijden en sterven van Jezus. En op Paasmorgen vieren we de glorieuze opstanding uit de dood. Of zoals iemand mij een paar dagen geleden e-mailde: “een Goede Week en een opstandig Pasen gewenst.”

Gisteravond werd in Gouda het Passie verhaal op eigentijdse wijze verwoord en uitgebeeld. Rond de globe worden er dezer dagen in miljoenen woorden en wijzen uiting gegeven aan het kern van het christelijk geloof. Te midden van al deze indrukken – en zeker te midden van onze samenleving van snelle communicatie (tweet, sms, facebook, blog, teletekst) – is daar de stilte. Nu zal de dienst morgen uiteraard gevuld worden met muziek en woorden. Maar het is goed om een moment van bezinning te nemen en ontvangen. Om in de stilte van de sabbatmorgen iets te mogen bespeuren van Gods aanwezigheid.

Van een witte Kerst zijn we nu aangeland bij een zomers Pasen. Zo worden de uitersten van geboorte en sterven, van donkere nacht en heldere morgen in dit kerkelijk jaar in de natuur weerspiegeld.

De rode loper heeft God voor ons uitgerold op weg naar een hoopvolle toekomst. Mijn vrouw en ik liepen afgelopen zaterdag over een rode loper bestemd voor alle kinderen, begeleiders en gasten van de Kidzrally in Scherpenzeel. Georganiseerd vanuit de afdeling Kinderpastoraat van de Nederlandse unie. Zo’n 600 personen in totaal. We kwamen met 55 rode rozen in onze armen om later op de dag de 55 medewerkers aan de dag te bedanken.

Ik wens u een gezegend Pasen: Volg de rode loper naar Gods Koninkrijk en deel een roos uit!
Wim en Els Altink

counter statistics
.

Naambekendheid en evangelisatie via Internet en ICT

Internet en ICT zijn in ons leven niet meer weg te denken. Je kunt 24 uur per dag informatie zoeken, filmpjes bekijken, producten vergelijken en bestellen, enz. Daarbij is het steeds meer mogelijk om zelf te reageren en informatie, foto’s en filmpjes toe te voegen.

Computers en computertoepassingen nemen werk uit handen en maken het leven makkelijker. Denk aan zelfremmende auto’s, mobieltjes met camera en beeldscherm tot aan zelfdenkende koelkasten.

Als het gaat om naambekendheid en evangelisatie staan deze ontwikkelingen nog in de kinderschoenen. Op internet is steeds meer informatie te vinden over evangelisatie van kerken.
Ook kun je via internet sociale netwerken met bijvoorbeeld lotgenoten onderhouden, het internet gebruiken voor het participeren in activiteiten in de eigen buurt of voor contact met vrienden en familie.

LifeConnect

In februari is er een start gemaakt met de vertaling van het Nederlandstalige gedeelte van lifeconnect. Dr. Miroslav Pujic (Director-producer van tedMedia van onze divisie) heeft uitgebreid de laatste ontwikkelingen doorgenomen en aangegeven welke mogelijkheden er voor de toekomst zijn.

Dit jaar bevorderen we de zelfredzaamheid en eigen regie van de kerkgemeente die eigen websites hebben. We hebben al diverse aanmeldingen ontvangen. Tevens is er besloten om samen met alle gemeenten een Gemeente Gebruikers Groep (GGG) op te richten.

Hiermee zorgen we ervoor dat internet een plek wordt waar we met elkaar kennis maken, zaken uitwisselen en waar informatie verzameld wordt die de evangelisatie en naambekendheid van de kerk beter zichtbaar maken aan gelovigen en (nog) ongelovigen.

kijk ook eens op LifeConnect: 

http://www.lifeconnect.info/en