Sabbat 12 Maart was een bijzondere dienst in de gemeente Schiedam. Het aantal bezoekers was zeer hoog voor de relatief kleine gemeente, en het programma was “vol” te noemen.

Er waren ongeveer 40 gasten, met name uitgenodigd door het echtpaar van wie hun zoontje werd opgedragen. Vanwege deze volle dienst begonnen we al om 10.00. Na het welkom-heten kon iedereen met behulp van de beamer meezingen. Daarna heeft broeder Jozef van Rijn in ongeveer 20 minuten een korte samenvatting gegeven van de les, om met name aan de vele gasten te laten zien wat het gebruik en de bedoeling is van de Sabbatschool in de Nederlandse Adventkerk.

In deze dienst werd Jairen, zoontje van Maaren & Zamorah Tas opgedragen. Zijn naam betekent “stralend” – en dat deed hij; stralen! Tevens werden tijdens deze dienst mevrouw Julia Roetkovska uit de Oekraine en familie Baranowski uit Polen opgenomen als lid van de gemeente Schiedam.

De dienst werd geleid door de plaatselijke predikant, heer. Martin Altink. De dienst werd opgevuld door verschillende muzikale bijdragen. Daarbij willen we met name de bijdrage van Kizzy Getrouw, de zus van Zamorah vermelden. Het was prachtig om naar te luisteren!

Namens de gemeente bood Yvette Weiss als hoofddiacones mooie boeketten aan en werden op symbolische wijze kaarsen aangestoken door hen, welke deze dag in de belangstelling stonden. Soms moest er geïmproviseerd worden, dit stoorde allerminst, het gaf iets ongedwongens aan het geheel.

Onder leiding van mevrouw Patricia van Holten zongen de kinderen het lied ”Kind van God” een welverdiend applaus volgde. Daarna vertelde Martin een mooi kinderverhaal, waar ook de “grote kinderen” geboeid naar luisterden.

De overdenking stond in het teken van VERGEVING, Jezus Christus stond centraal met het vergeven van de zonden van de verlamde man, die door zijn vier gelovige vrienden via het weggenomen dak werd neergelaten voor de voeten van de Heiland. Jezus genas hem ook, zodat hij lopend misschien wel springend naar huis kon gaan.

Na het uitspreken van de zegen werd de Engelse hymne “AMEN” gezongen: geweldig!

Een goed verzorgde koffietafel met daarbij warme en koude hapjes werd in een gezellige sfeer genuttigd.

Chapeau voor allen die hieraan hebben meegewerkt!

 Loes de Looze – gemeente Schiedam

Delen:

boek

Plaats een reactie