Twee woorden

Gistermorgen heb ik een tweetal korte videoboodschappen ingesproken die binnenkort op de website www.adventist.nl te bekijken en te beluisteren zijn.

Het eerste gaat over “Upgrade”  (5-8 mei op Oud Zandbergen) een toerustingfestival voor alle ambtsdragers van de locale adventgemeenten. Binnenkort kan deze videoboodschap ook op sabbatmorgen getoond worden (ongeveer drie minuten).

In een andere opname voor de camera heb ik een inleiding ingesproken voor een uiterst interessante DVD van onze divisie (Trans-Europese Divisie).  In mijn introductie beveel ik deze DVD van harte aan (Deze DVD zal binnenkort beschikbaar komen).
In deze DVD wordt de balans van de liefde voor God en de liefde voor de naaste goed in beeld gebracht. We willen – ook als Nederlandse Unie – ons richten op een verdieping van ons geestelijk leven (“revival & reformation” zoals de wereldvoorzitter dat aangeeft) en tegelijkertijd willen we betrokken zijn op de wereld om ons heen (naastenliefde). Beide aspecten gaan hand in hand.

Interessant om te zien hoe het evangelie van Matteüs deze twee zaken bij elkaar brengt. In hoofdstuk 24 wordt gesproken over de tekenen van de tijd als weeën die de komst van Christus nieuwe wereld inluiden. Zo zien we in de verschrikkelijke beelden van aardbeving, tsunami en lekkende kerncentrales in Japan een stevige ‘wee’.  Samen met een andere ‘wee’  daar in Libië. Het is goed om als adventisten te wijzen op de tekenen der tijd. Tegelijkertijd herinnert Jezus ons eraan in hoofdstuk 25 van Matteüs dat het laatste oordeel gebaseerd is hoe wij onze naaste hebben behandeld.  “Wat je voor de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan.”  M.a.w. we willen ons inzetten voor de naaste in nood. We willen betrokken zijn uit liefde. We willen iets doen voor Japan.

Als christenen, als adventisten, moeten we leren om altijd met twee woorden te spreken: aandacht voor mensen heden én aandacht voor Gods belofte voor de toekomst;  liefde tot de naaste én liefde tot God. Revival én de betrokken kerk horen bij elkaar!

counter statistics
.