Kinder-opwekkingsdienst. thema “David: Klein maar Dapper”.

Na een daverend succes in 2010, organiseert de gemeente Utrecht op sabbat 2 april 2011 voor de tweede keer een kinder-opwekkingsdienst. Dit jaar is het thema “David: Klein maar Dapper”.

De kinder-opwekkingsdienst is vooral bedoelt vóór kinderen:
het verhaal van David wordt door middel van zang, beelden en interactie met de aanwezige kinderen verteld en beleefd.
Kinderdienst
In 2010 was het thema “Kleuren, Kleuren. Noach en de Eerste Regenboog” en ook toen hebben vele kinderen uit Utrecht en omringende gemeenten genoten van een zeer speciale dienst.

Graag zouden we de kinder-opwekkingsdienst bij iedereen onder de aandacht brengen.

Tevens is er informatie en de lokatie  te vinden op de website van de gemeente Utrecht

Oslo

De zesdelige biografie van Ellen G. White (geschreven door Arthur L. White) geeft een aardige indruk van zowel haar werk- als privé leven. Ik lees op dit moment het gedeelte wat gaat over haar tijd in Europa (1885-1887).

Wat opvalt is dat zij belangstelling toont voor de geschiedenis en cultuur van de steden die zij bezoekt. Zij was zo onder de indruk van het British Museum in Londen. In haar dagboek vermeldt zij verder allerlei wetenswaardigheden van steden als Basel, Oslo en Stockholm. Zij vindt het jammer dat er niet meer tijd was om deze steden beter te leren kennen.

Zij is een veel gevraagd spreker, zo had zij bijvoorbeeld in Oslo een gehoor van 1400 personen. Dit soort bijeenkomsten waar alle inwoners van in dit geval Oslo voor zijn uitgenodigd, kenmerkt zich door een grote mate van nadruk op de genade van Christus. Zij sprak veelvuldig over de liefde van God, de betekenis van het zenden van Zijn Zoon en Zijn bereidheid om Zichzelf als losprijs voor de wereld te geven. Het is echt indrukwekkend hoe zeer zij gewaardeerd werd voor haar toespraken door velen, binnen en buiten de kerk.

Haar preken, speeches en toespraken binnen de kerk – bijvoorbeeld bij zakelijke vergaderingen en sessies van de kerk – gingen in op de betekenis van het discipelschap. De liefde van Christus brengt ons tot navolging. Zij stond stil bij inzet voor de naaste, het opzetten  van ziekenhuizen, scholen en uitgevershuizen. Zij sprak over de betekenis van sabbatviering en hechtte er waarde aan om de waarden en de waarheden van de Schrift in zorgvuldigheid uit te leggen. Toch bekruipt mij niet het gevoel dat zij een onmogelijk scenario van navolging van Christus schildert.

De kern is steeds de liefde van God die zich heeft geopenbaard in Jezus. Zij verstond de kunst om de betekenis van Passie en Pasen zodanig toe te passen, dat je leven verrijkt en verdiept wordt.

counter statistics
.