Hans LaRondelle overleden

Maandag 7 maart ’11 is ds. Hans LaRondelle (81) na een kort maar hevig ziekbed in Amerika overleden.  
(English information from Andrews University)Hans K LaRondelle
Condoleance Register  

Hij werd een aantal maanden geleden plotseling getroffen door een agressieve kanker in de schildklier (hals). De diagnose zag er niet goed uit, met slechts 10% kans op verbetering. Hij heeft chemokuur en bestraling ondergaan, maar door de tumoren was hij niet meer in staat om te ademen en te eten.

Zijn vrouw Barbara, zijn zoon David en zijn dochter Sera waren dagelijks bij hem. Hij werd aanvankelijk verpleegd in Sarasota Memorial Hospital in Florida (VS).

Ds. Hans LaRondelle heeft ruim 14 jaar in de Nederlandse Unie gewerkt als predikant en evangelist. In 1966 vertrok hij naar de Verenigde Staten waar hij les ging geven op Andrews University (Michigan). In 1971 promoveerde hij bij de bekende theoloog Berkouwer (VU Amsterdam). Prof. Dr. LaRondelle was 25 jaar docent op Andrews.  Hij heeft een aantal boeken geschreven (o.a. “Christ our Salvation” en “The Israel of God in Prophecy”) en talloze artikelen.  LaRondelle plaatste Christus in het hart van de theologie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het christo-centrisch verstaan van de profetieën. 

LaRondelle heeft wereldwijd vele seminars voor predikanten en gemeenteleden verzorgd. Hij werd geroemd om zijn verrijkende uitleg van de Schrift.

Op de website van de unie zal een condoleance register geopend worden.
Namens de Nederlandse Unie uit ds. Wim Altink, voorzitter, dank voor de grote inzet van ds. Hans LaRondelle voor de kerk. “Hij heeft met grote zorgvuldigheid en helderheid de diepten van het evangelie in het licht van het profetisch perspectief uitgelegd. Het is in dit perspectief van hoop en troost dat ik de woorden van Openbaring 14:13 in herinnering wil roepen “Zalig de doden die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.” In de verwachting van de wederkomst van zijn Heer en de opstanding ten leven, nemen we voor nu afscheid van onze geloofsgenoot en collega Hans LaRondelle. We wensen zijn vrouw en kinderen en familie Gods troost en kracht toe.”