Duit

Afgelopen sabbat waren André Amsen (penningmeester Nederlands Unie) en ik in de gemeente Apeldoorn.  ’s Middags vertelde André over de principes van rentmeesterschap en liet hij zien hoe de inkomsten van de Nederlandse Unie worden uitgegeven. In de ochtendpreek had ik aan de hand van de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester (Lukas 16) mijn duit in het (collecte) zakje over dit belangrijke thema gedaan. 

De plaatselijke penningmeester vertelde ons dat het goed is dat de leden geïnformeerd worden over het financiële reilen en zeilen van de unie.  We vonden het prettig om te doen. Er staan de komende maanden meerdere gemeenten op het programma waar wij naar toe zullen gaan.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je het beste leert door te doen . Je kunt iets horen, dan onthoud je een poosje, als je iets ziet, dan blijft het langer in je brein. Maar door zelf iets uit te voeren, dan is het stevig verankerd op je ‘harde schijf.’  Dit geldt ook voor de gewoonten die met religieuze overtuigingen te maken hebben( zoals gaven geven aan God)  . Woorden en power point presentaties hebben tijdens erediensten zeker hun uitwerking, maar pas wanneer we het gehoorde in de praktijk brengen wordt het deel van ons en ervaar je de meerwaarde.

Zou het kunnen zijn dat aardig wat van onze religie en van ons geloven nog steeds een theorie is? En dat het soms te weinig is geïntegreerd in ons systeem?  Is het dan verkeerd om een theorie op z’n merites te beoordelen? Nee, zeker niet. De waarheid is zo ondoorgrondelijk rijk dat we ons elke week opnieuw in haar schatten kunnen en moeten verdiepen. Maar daar stopt het niet mee.

Van hoofdzaak moet het vervolgens naar ons hart, onze handen en onze voeten gaan. Sterke geloofsgemeenschappen met veel uitstraling, zijn groepen mensen die hun geloof ‘ademen’ (= volledig opnemen en uitdragen).

counter statistics
.

IKN Natte Laarzen Wandeling, Rilland-Bath

IKN  Natte Laarzen Wandeling, Rilland-Bath
Zondag, 3 april a.s.

Beste Wandelaar en/of Fotograaf,

Wilt u lekker gezellig wandelen en glibberen in het verdronken land tussen “Honte en Hinkele” bij Rilland-Bath in Zeeland?
Bent u niet bang voor natte (laarzen) voeten of modder spetters?

Dan is dit een echte uitdaging! Een belevenis van oude dorps restanten en natuur. Neem voor alle zekerheid reserve kleding mee!

Tussen 10.00 – 10.15 uur wordt u verwacht, met de laarzen (verplicht) bij de hand, bij het Shell Station, alvorens u Rilland-Bath in rijdt.
Langer kunnen we niet wachten, want het getij gaat gewoon door.

Gaat u mee? Meldt u aan bij Christa Breure voor 1 april a.s., tel. 0113-343969 of mail christa@intern-kinderhulp.org Deelname is op eigen risico! Kosten: € 5,- p.p.
De Opbrengst is voor “IKN”. Zie www.internationalekinderhulp.nl

“Actuele vraagstukken in kerk en samenleving: een gesprek met David R. Larson.”

Op 6 maart, 2011 zal David Larson, professor Ethiek aan Loma Linda University, in de kapel te Huis ter Heide een lezing geven en discussie faciliteren over actuele vragen omtrent kerk en samenleving.

Het doel van de presentatie en discussie is niet om antwoorden op complexe vragen te bieden in termen van “ja” of “nee.”
Dr Larson wil Adventgemeenten helpen in hun besluitvorming door helderheid te bieden welke vragen gesteld moeten worden en met welke factoren rekening gehouden dient te worden wanneer een bepaalde kwestie in uw gemeenten wordt besproken.
Dr. Larson heeft over uiteenlopende onderwerpen geschreven zoals “Seksualiteit en Christelijke Ethiek,“ “Geld en moraal,” “Zijn Apartheid en Nucleaire oorlog bio-ethische kwesties?,” “Een tijd om dood te gaan,” ” Ethische aansprakelijkheid in de klinische geneeskunde,” en het in 1992 in Californië “Waardige dood” initiatief.
Zijn laatste boek is in 2009 verschenen onder de titel “Christendom en homoseksualiteit: enkele Adventistische perspectieven.”

Programma:
10.00 inloop
10.30 ochtendprogramma
12.30 lunch
13.30 middagprogramma
16.00 slot
Lokatie:
Kapel, Amersfoortse weg 18, 3712 BC, Huis ter Heide.

Wilt u zich aanmelden voor de dag zodat we rekening kunnen houden met de lunch. Wij zorgen voor soep, salade, koffie, thee, en fris. Wilt u svp zelf uw eigen brood meenemen. Opgeven kan doormiddel van het kalenderformulier voor 1 maart 2011, verdere informatie bij Marie Rahajaan: mrahajaan@adventist.nl (tel. 030 – 693 93 75)

Diversiteit

Om mij heen worden weer voorbereidingen gemaakt voor een toerustingdag op Oud Zandbergen. Het is bijna weekend, en dan liggen mappen, Dvd’s, sleutels, koffie en wat dies meer zij, klaar. Het blijkt dat degenen die dit soort toerustingdagen van de unie hebben bijgewoond een positiever beeld hebben van het landelijk kantoor.

Dit blijkt uit de gegevens (van het onderzoek naar betrokkenheid) die zo langzamerhand bij ons binnen komen. Jurrien den Hollander zal in de komende maanden regelmatig over de uitkomst van de enquête gaan schrijven in Advent. Wat ook naar voren kwam, is het feit dat als men geen kennis heeft van bijv. migrantengemeenten of church plants, dat men daar over het algemeen geen positief beeld bij heeft.  (Overigens ook via deze weg een woord van dank aan Herben Rijken en Jurrien die enorm veel tijd steken in de verwerking van de gegevens).

Opnieuw blijkt de spreuk waar: ‘onbekend maakt onbemind.’   Terwijl na een ontmoeting, een kennismaking of deelname aan een gezamenlijke activiteit, de waas van onbekendheid en misschien vooroordeel verdwijnt. Het voordeel voor ons uniemedewerkers is dat we veel gemeenten en veel gemeenteleden leren kennen. Dat is zonder meer verrijkend!

Mijn spreekbeurten op sabbat zagen er de afgelopen weken o.a. als volgt uit: Rotterdam SDA International, Alkmaar, Beth Echad in Rotterdam, Huizen, Meppel, Apeldoorn, Ede, Utrecht, enz. enz. Ik zou graag in een doosje de sfeer van de ene dienst mee willen nemen naar de volgende. Van de ene sabbat naar de andere. Bij elke dienst voel ik mij welkom en thuis.

Het zou geweldig zijn als we zo af en toe eens bij onze buurgemeenten een dienst bijwoonden. Misschien is het heel anders dan u gewend bent, maar u zult wel mede adventisten ontmoeten. Met dezelfde liefde van God gedreven en met hetzelfde doel voor ogen!

counter statistics
.