150

Ik herinner me een column van Rob Schouten in Trouw enkele jaren geleden waarin hij het getal 150 bespreekt.  Schouten noemt o.a. de Tweede Kamer met 150 leden en hij betoogt dat dit getal in de reeks van memorabilia (50, 100, 250) ietwat is ondergesneeuwd.

Hoewel ik de exacte telling niet voor ogen heb, is deze weblog de honderdvijftigste van mijn hand. Ik ben begonnen in december 2007 en heb sindsdien (met een enkele uitzondering) elke week een blog op de website van de Nederlandse Unie (www.adventist.nl) geplaatst.

In deze blog verhaal ik over mijn bezigheden, geef mijn visie op de kerk, en bespreek verder die dingen die ik op dat moment van belang vind.
Het schrijven van een blog door de voorzitter van de kerk is inmiddels een traditie geworden. Mijn voorganger, ds. Reinder Bruinsma, is hiermee in december 2002 begonnen. Als we zijn blogs erbij rekenen, dan komen we op 400 uit.

Uit de metingen blijkt dat gemiddeld door de jaren heen ongeveer 150 personen de voorzitter weblog lezen.  Ik vind dat een mooi aantal (zeker in het licht van Schoutens betoog).  Tegelijkertijd wil ik meer leden en vrienden van de Adventkerk bereiken. Vandaar dat  – als uitzondering – deze blog ook per e-mail gestuurd wordt naar secretarissen van de adventgemeenten. Ter attentie van alle leden. Want de blog is ook een kanaal van nieuwsvoorziening. En hier en daar ook mijn commentaar op het nieuws, binnen en buiten de kerk.

Ik hoop nog vele (meer dan 150) blogs te schrijven en ik hoop dat nog velen (meer dan 150 personen) deze zullen lezen.

Communicatie is een sleutelwoord en het reflecteren op het reilen en zeilen van de kerk is net zo belangrijk als het proces van besluitvorming zelf. Overigens tellen mijn blogs 300 woorden (2 keer 150!), elke week op donderdag.counter statistics
.