Jaarvergadering TED doet verzoek aan Generale Conferentie

Het bestuur van de Trans-Europese Divisie (TED), bijeen van  14-17 november jl.,  heeft besloten om het bestuur van de Generale Conferentie te vragen om te reageren op een aantal verzoeken vanuit de TED omtrent de gelijke behandeling van vrouwen binnen de kerk. Het gaat hierbij om een volledige gelijkstelling bij het ambt van predikant en bij leiderschapposities binnen de kerk.

Het bestuur van de TED heeft tevens aan de Generale Conferentie (GC) gevraagd om de studie naar het onderwerp van de inzegening van de vrouw tot het predikambt (zoals beloofd bij de GC zittingen in Atlanta, 2010) de nodige prioriteit te geven.

In toenemende mate worden vrouwen betrokken bij leiderschap in de plaatselijke gemeente (ouderling) en binnen de kerkorganisatie op unie, divisie- en wereldniveau.  De algemeen secretaris van onze divisie (TED) is een vrouw, enkele unies binnen onze divisie hebben eveneens vrouwelijke algemeen secretarissen.

“De TED wil gehoor geven aan de wensen van velen in onze divisie en deze voorleggen aan het bestuur van de GC” aldus ds. Wim Altink, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk. 

Jaarvergadering TED doet verzoek aan Generale Conferentie

Het bestuur van de Trans-Europese Divisie (TED), bijeen van  14-17 november jl.,  heeft besloten om het bestuur van de Generale Conferentie te vragen om te reageren op een aantal verzoeken vanuit de TED omtrent de gelijke behandeling van vrouwen binnen de kerk. Het gaat hierbij om een volledige gelijkstelling bij het ambt van predikant en bij leiderschapposities binnen de kerk.

Het bestuur van de TED heeft tevens aan de Generale Conferentie (GC) gevraagd om de studie naar het onderwerp van de inzegening van de vrouw tot het predikambt (zoals beloofd bij de GC zittingen in Atlanta, 2010) de nodige prioriteit te geven.

In toenemende mate worden vrouwen betrokken bij leiderschap in de plaatselijke gemeente (ouderling) en binnen de kerkorganisatie op unie, divisie- en wereldniveau.  De algemeen secretaris van onze divisie (TED) is een vrouw, enkele unies binnen onze divisie hebben eveneens vrouwelijke algemeen secretarissen.

“De TED wil gehoor geven aan de wensen van velen in onze divisie en deze voorleggen aan het bestuur van de GC”   aldus ds. Wim Altink, voorzitter van de Nederlandse Adventkerk.