Homo ludens

Afgelopen zondag en maandag waren er drie docenten van Newbold in ons land. Zij hielden voordrachten over de bijbelse betekenis van het Koninkrijk van God. Op zondag waren zo’n 80 personen aanwezig in het Vormingscentrum op Oud Zandbergen, terwijl via internet nog eens 598 (!) mensen hadden ingelogd om (een deel van) de dag te kunnen volgen. Op maandag werden de gesprekken voortgezet over hetzelfde thema met de predikanten.

Tijdens één van de presentaties vertelde dr. Jean-Claude Verrecchia dat het Koninkrijk van God ontvangen moet worden als een kind (zoals Jezus aangeeft in het Nieuwe Testament). Hij noemde het voorbeeld van zijn eigen kleinkinderen die graag met hem (hun opa) willen spelen.  En naast het spelen willen zij graag verhalen horen. Zij willen leren en ontdekken.

De spelende mens (in het Latijn homo ludens) is een prachtig en belangrijk onderdeel van het Koninkrijk van God. We hebben een profetische rol binnen het Koninkrijk, we hebben een dienende en onderwijzende rol binnen het Koninkrijk. Maar als we niet oppassen vergeten we de verwondering en de onbevangenheid.

In het weekend was ik ook bij de welpen, verkenners en de scouts van de Dirk Vink Groep. Het was geweldig om te zien hoe zij spontaan reageerden en hoe zij open staan voor wat je vertelt. Er werd veel gelachen en er was een ontspannen sfeer.

Dat is ook Koninkrijk. Het is goed om het kind in ons weer op te zoeken. Om ons zelf te zijn, om het spelen. Misschien kunnen we na de goed bezochte potlucks ook tijd inruimen voor spelen en spelletjes. Je leert elkaar beter en op een andere manier kennen. Kortom: laten we de spelende mens (homo ludens) ruim baan geven in ons kerkelijk leven.