31 oktober

Vandaag vindt in de St Janskerk te Gouda een bijeenkomst plaats onder de noemer Refo500. Daarmee wordt het startsein gegeven voor het herdenken van 500 Reformatie. Men doelt daarbij vooral op het jaar 1517 toen Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaat had wereldkundig gemaakt (op 31 oktober, morgen is daarom Hervormingsdag). 

 Dat men nu al begint met herdenken, 7 jaar voordat de mijlpaal van 500 wordt bereikt, heeft de katholieke priester Antoine Bodar de opmerking ontlokt dat ook protestanten zo hun heiligen hebben.. Overigens zal Bodar vandaag ook het woord voeren in Gouda.

De organisatie Refo500 is in handen van hoogleraar Herman Selderhuis die samen met andere wetenschappers een neutraal cachet wil geven aan deze herdenking.

De komende week staat binnen de wereldwijde Adventkerk in het teken van gebed en de voorbereiding op de wederkomst van Christus. De leiding van de wereldkerk wijst op het belang van “revival and reformation”  (opwekking en hervorming).

Wanneer we aandacht geven aan ‘hervorming’ binnen ons eigen leven en dat van de gemeente, is het goed om dat te doen in het bredere perspectief van de hervorming zoals bijna 500 jaar geleden gebeurde.  Rond het jaar 2000 heeft de Kerk van de Zevende-dags Adventisten Maarten Luther uitgeroepen als de ‘man van het millennium.’  Daaruit spreekt een terechte waardering voor deze moedige en bekwame hervormer.

Laten we – in deze week van bezinning –   denken aan de  ‘hervormers’ die door de eeuwen heen het volk van God opriepen terug te keren naar waarheid, compassie en recht. 

Van Abel tot Zwingli, van Abraham tot Zacharia, en van Wesley tot White laat God zien dat Hij werk maakt van Zijn belofte zoals verwoord in Amos:  “Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten” (3:7).

Ds Ponte doet intrede in Rotterdam-Zuid

Ds. D. J. Ponte deed vandaag intrede in de gemeente Rotterdam-Zuid. Dit betekent een terugkeer naar zijn geboorteplaats en de gemeente van zijn kinderjaren.

Namens de Nederlandse Unie stelde ds. Wim Altink de nieuwe predikant voor. Ds. Hans Ponte, die vanmorgen werd vergezeld door zijn vrouw Annet, heeft een rijke ervaring als predikant. Naast plaatselijk predikant is hij werkzaam geweest als jeugdsecretaris van de unie, als ADRA – NL directeur en als voorzitter van de adventkerk in Suriname en onlangs op Aruba. De taakstelling in Rotterdam-Zuid is voor de periode oktober 2010 tot oktober 2011.

Namens de gemeente gaf dhr. Gerard de Rond (ouderling) aan van harte bereid te zijn om met ds. Ponte samen te werken.
In zijn preek legde de nieuwe predikant de nadruk op de verantwoordelijkheid van de christen om ‘zout der aarde’ en ‘licht der wereld’ te zijn.  “We worden opgeroepen om niet alleen licht in de kerk te zijn, maar ook in de wereld!” zo hield hij zijn gemeente voor.

De dienst werd opgeluisterd met zang van “Purpose Praise”  en de gemeentezang kon zich verheugen op simultane orgel- en pianobegeleiding.

De feestelijke dienst werd afgesloten met een goed verzorgde potluck in de benedenzalen van het kerkgebouw aan het Amelandseplein te Rotterdam-Zuid.

Malawi

Aan het einde van de jaarvergadering van de wereldkerk vorige week stond een vrouw uit Malawi op en vroeg zich af wanneer de dag aanbreekt dat vrouwen binnen de kerk gelijke rechten als mannen zullen ervaren.

Zij keek een aantal sprekers op het podium aan en zei:  “u heeft de afgelopen dagen regelmatig geciteerd uit de boeken van mw. Ellen White. Is het u ontgaan dat zij een vrouw was?”  Zij verbaasde zich erover dat Ellen White wordt geaccepteerd als een belangrijke pionier terwijl heden ten dage de rol van de vrouw, zeker in de regio waar deze gedelegeerde vandaan komt, zo beperkt is.

Een paar dagen ervoor deed een staffunctionaris van de Trans Europese Divisie (TED) in een kleiner groepsverband de suggestie dat we in de komende tijd zouden moeten gaan werken aan de gelijkstelling van vrouw en man op het gebied van leiderschapspositie binnen de kerk. In de huidige statuten van de kerk wordt het voorzitterschap van een unie of divisie voor behouden aan diegenen die een bepaalde ordinantie hebben ontvangen. “Waarom kunnen we er niet voor zorgen dat vrouwen deze leiderschapsrol kunnen ontvangen?” vroeg de bovengenoemde stafmedewerker zich af.

Het lijkt me geen verkeerde invalshoek. Onze divisie (TED) viel tijdens de jaarvergadering van de wereldkerk (gelukkig) op toen duidelijk werd dat van alle 13 divisies alleen de onze een vrouwelijke algemeen secretaris heeft. Kunnen de statuten niet zo verwoord worden dat ook het voorzitterschap wordt opengesteld voor vrouwen?  Dit lijkt me geen onbegaanbare route en deze weg kan ingeslagen worden ongeacht de uitkomst van de studie commissie van de wereldkerk die zich (opnieuw) buigt over de inzegening (ordination) van de vrouw tot het predikambt.

Met het nieuwe kabinet heeft Nederland nog geen vrouwelijke  premier gekregen. Maar de spelregels van het minister-president zijn in ons land maken dat niet onmogelijk. Het lijkt me een goede zaak dat de kerk het ook mogelijk maakt dat een vrouw een toppositie kan innemen. Deze deur moet worden geopend. Want God zendt zijn Geest op ‘zonen én dochters’!  (Joël 3:1).

Eerste voorronde GospelFactor geslaagd

Zaterdagavond 25 september heeft de eerste voorronde plaatsgevonden van GospelFactor.
In deze zoektocht naar zangtalent in de adventkerk worden nog twee voorrondes georganiseerd en wel op:
zaterdag 16 oktober in Eindhoven
zondag 24 oktober in Huis ter Heide.

De eerste voorronde had als decor de adventkerk van Rotterdam-Noord en kenmerkte zich vooral door de bijzonder goede sfeer onder kandidaten, jury en organisatie. De audities zijn terug te vinden op www.gospelfactor.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de opzet van GospelFactor en hoe ook u zich nog kunt inschrijven voor één van de twee volgende voorrondes. Na de voorrondes gaan er theaterrondes plaatsvinden, waarbij u ook als publiek aanwezig kunt zijn. Tenslotte zullen de finalisten begin 2011 gaan optreden in een grote live-show.

Wat is GospelFactor?
Onbekend zangtalent een podium te bieden. Dit evenement heeft een leuk competitief en leerzaam karakter. In tegenstelling tot grote programma’s zoals idols en xfactor wordt GospelFactor op kleinere schaal gehouden. De nadruk ligt op Gospel (zang evangelisatie), het wordt gehouden voor leden van Adventkerken en in plaats van via de TV is het via het internet te volgen. Compleet met voorrondes, live theaterrondes, een live finale, fans, en 4 deskundige juryleden belooft dit een geweldig leuk evenement te worden voor jong én oud!

Meer informatie is te vinden op bovengenoemde website en in de volgende uitgaven van de Advent.

Ongeval UNIE medewerkers tijdens werkbezoek Noorwegen.

Dinsdagmorgen 12 oktober waren acht personen uit diverse unies onderweg voor een vergadering aangaande de TED Bijbelscholen op het Noorse Uniekantoor. Er waren mensen aanwezig uit Noorwegen, Libanon, Servië, Engeland, Finland en Nederland (Joanne Balk en Bert Nab).

Noorwegen  1

Het was de bedoeling om te spreken over een speciaal programma voor 2012, het jaar dat de Olympische Spelen in Londen gehouden worden. Toen de groep ongeveer een half uur onderweg was veranderde het wegdek in een spiegelglad oppervlak. De minibus waar de groep in vervoerd werd begon te schuiven en kon niet meer onder controle gebracht worden. De bus belandde in de berm en sloeg om. Gelukkig waren alle inzittenden in staat om op eigen gelegenheid uit de bus te komen. De meesten hadden slechts last van wat gevoelige plekken en een paar schrammen. Twee personen zijn met de trama helicopter afgevoerd naar een ziekenhuis in de buurt van Oslo, beiden herstellen gelukkig goed. Hoewel iedereen flink geschrokken is en de vergadering door de omstandigheden geen doorgang kon vinden, spraken allen ook dankbaarheid uit dat niemand blijvend letsel of erger is overkomen. Ondanks de situatie hebben allen die dag de zegen van God ervaren inmiddels is bekend dat Mike Hamilton (TED) twee gebroken ribben heeft en is ontslagen uit het ziekenhuis. Igor Bosnic had een hoofdwond en een gebroken neus. Igor mag waarschijnlijk voor het einde van deze week naar huis. Voor het persoonlijke verhaal verwijs ik je graag naar de weblog van Bert Nab.. www.bert132.web-log.nl

 Meer foto’s bekijken