SHANA: historische geboorte

Op 13 september werd door de ondertekening van een notariële akte de Stichting Historisch Archief van de Nederlandse Adventkerk (SHANA) een feit.

De doelstelling van SHANA is het aanleggen, beheren en garanderen van het voortbestaan van een historisch archief over de geschiedenis van de Adventkerk in Nederland en alles wat hiermee samenhangt in de ruimste zin van het woord. De geboorte van deze stichting is op zich al historisch te noemen, omdat al in 1981 een drietal (toen nog jonge) predikanten, Henk van Rijn, Dieter Versteegh en Henk Koning, en (wijlen) Jan Geerlings uit Huis ter Heide, de conceptstatuten hadden klaarliggen voor een stichting met dezelfde naam en functie. Na een ‘zwangerschap’ van 29 jaar is er nu een echt kerkelijk historisch archief.

Enkele uren na de ondertekening vond al de eerste bestuursvergadering plaats o.l.v. voorzitter Gerard Frenk. Tijdens deze vergadering werd o.a. de archivaris gekozen, Henk van Rijn, en de documentalist, Wim Willems. Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan Goos Dullaart secretaris is en de landelijke penningmeester tevens penningmeester van de stichting is.

Gelukkig begint de stichting niet met lege handen. Er is in de afgelopen jaren al veel historisch materiaal verzameld, gecatalogiseerd en (ten dele) gedigitaliseerd. Voorlopig is nu bijna al het materiaal verzameld op het uniekantoor, maar het doel is zeer gevoelig en onvervangbaar materiaal onder te brengen in een professioneel archief in Utrecht.

De stichting kan echter niet functioneren zonder de inbreng van predikanten en kerkleden. SHANA doet daarom ook een beroep op de Advent-lezers om de stichting te melden als u historisch materiaal, oude foto’s, kerkelijke brieven e.d. aan de stichting wil schenken, zodat er aan een zo volledig mogelijk archief gebouwd kan worden.

Ds. Ponte tijdelijk naar Rotterdam-Zuid

Het Algemeen Kerkbestuur heeft in haar vergadering van 19 september jl. besloten dat ds. Hans Ponte in de periode 1 oktober 2010 – 1 oktober 2011 de predikant zal zijn van de adventgemeente Rotterdam-Zuid. 

 Sinds juni 2010 was de gemeente Rotterdam Zuid vacant gekomen en aangezien een permanente pastorale invulling op dit moment niet mogelijk is, is het AK ertoe overgegaan om een overbruggingsjaar in te bouwen alvorens per oktober 2011 een ‘vaste’ predikant kan worden aangesteld in Rotterdam-Zuid.

De taakstelling voor ds. Ponte zal vanaf medio november 2010 aangevuld worden met andere pastorale taken naast de verantwoordelijkheid voor de gemeente Rotterdam-Zuid.

Ds. Ponte is onlangs op verzoek van de Nederlandse Unie teruggekeerd uit Aruba, waar hij de kerk heeft geleid als voorzitter van de Aruba Mission in de afgelopen twee jaar. Ds. Ponte (58) brengt een verscheidenheid aan ervaring mee in het kerkelijk werk:  als plaatselijke predikant, stafmedewerker Jeugd, ADRA directeur, en kerkelijk leider in Suriname en Aruba.