Voedselbank

Vorige week maandag ben ik weer met mijn werk begonnen en sinds die tijd dacht ik regelmatig aan het schrijven van mijn blog. Mijn blog pen was op vakantie geweest en het werd hoog tijd. Dat vonden een stroom van vergaderingen, overleggen, ontmoetingen en andere afspraken ook!

Ik zou haast vergeten dat mijn vrouw en ik 12 dagen geleden terugkeerde van een mooie reis door Scandinavië. Nu de maand september is aangebroken, is het kerkelijk jaar ook duidelijk weer begonnen. Na de Open Dag van afgelopen zondag, staat het Openingskamp van AJV voor de deur.  En ook plaatselijk begint het kerkelijk seizoen weer te draaien.
De kerk waar de Ghanese gemeente in Amsterdam samenkomt staat pal naast een grote moskee. Hoewel ik in Pakistan en ook in Nederland moskeen heb bezocht, ben ik nooit in deze moskee in Amsterdam-ZO geweest. Ik heb er ruimschoots gelegenheid voor gehad met name in de jaren dat ik predikant was van de Ghanese Adventkerk.  Juist a.s. sabbat, 11 september, zou het aardig zijn om onze moslimburen een vriendelijke groet te geven. Dat is een ander signaal dan korans verbranden.

Van de week was ik ergens bij een gemeente op bezoek.  Ik hoorde daar het verhaal van een broeder, in de tachtig, die onlangs (nota bene vlak voor de kerk) een vervelende val had gemaakt. Pols en heup gebroken. Hij had net spullen voor de voedselbank in de kerk gebracht.  Zo’n bericht haalt de krant niet, maar voor mij spreekt hier veel liefde voor de naaste en de kerk uit. En hoe triest deze val ook is geweest, deze broeder heeft het voorbeeld gegeven voor het komende seizoen. Dat we als kerk betrokken zijn bij onze naaste. Dat we ons niet laten opslokken met onze eigen interne kerkelijke beslommeringen, maar tijd in ruimen voor de buurt en wijk waar we wonen.

U kunt zich voorstellen dat in de gemeente waar de broeder op de trappen van de kerk viel, vragen opkwamen over de beschermengel. Was deze smak niet te voorkomen? Een andere broeder in dezelfde gemeente hoorde onlangs vroeg op de radio deze uitspraak: “Godsdienst/geloof geeft geen antwoord op al onze vragen, maar leert ons er mee leven.”

Dat is uiteindelijk het mooie van de kerk: we vinden een bron van kracht om het goede te doen ondanks vragen, twijfel en obstakels.

Belastingdienst: Extra controle giften

Het schijnt dat de belastingdienst dit jaar extra controle uitvoert op de gedane giften.

Zoals u waarschijnlijk weet is de Nederlandse Unie door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat wil zeggen dat de giften die aan een dergelijke instelling worden overgemaakt mogen worden afgetrokken van de Inkomsten Belasting.

De beschikking die de Nederlandse Unie heeft gekregen betreft een groepsbeschikking. Dat wil zeggen dat alle instellingen die onder de paraplu van de Nederlandse Unie vallen worden gezien als een ANBI. Dit is dus het geval voor alle plaatselijk Advent gemeenten en Church Plants. Maar bijvoorbeeld ook het ESDA instituut.

Er zijn echter wel een aantal spelregels die gelden als u giften wil aftrekken. Zo maakt de belastingdienst onderscheid tussen twee soorten giften: giften en periodieke giften. Deze zal ik hieronder kort nader bespreken.

Giften: Deze mogen worden afgetrokken tot een maximum van 10% van het bruto (gezamenlijk) inkomen. Hiervoor geldt echter wel een voet van 1%. Voorbeeld;
Persoon A heeft een bruto jaarinkomen van € 50.000,00. Persoon A heeft in jaar X € 450,00 aan giften gedaan. Omdat er een voet is van 1% (= € 500,00) zal het bedrag niet in aanmerking komen voor aftrek.
Persoon B met hetzelfde jaarinkomen  heeft in jaar X € 5250,00 aan giften gedaan. Het maximum is 10% dus € 5000,00 zal in aanmerking komen voor aftrek.

Periodiek giften: Deze mogen altijd (er zijn geen secundaire voorwaarden) van het bruto (gezamenlijk) inkomen worden afgetrokken. Ze moeten echter in een notariële akte zijn vastgelegd. Daarin staat vermeld wie de gift doet, voor welk bedrag en voor welke periode (minimaal 5 jaar). Voor het laten opmaken van een notariële akte dient u een volmacht formulier in te vullen met de noodzakelijke gegevens. (klik hier voor de online versie). Deze wordt opgestuurd naar de notaris. Die zal een akte opmaken. De gift zoals omschreven in de akte hoeft niet in één keer te worden overgemaakt aan de instelling. Het mag bijvoorbeeld ook iedere maand of per kwartaal een deel.

Wat echter voor beide vormen geldt is dat de bedragen moeten zijn overgemaakt in het kalenderjaar waarvoor u door de belastingdienst wordt aangeslagen. Dit dient u via uw bank/giro afschriften aan te tonen. Een verklaring van de (plaatselijke) penningmeester zal alleen afdoende zijn bij contante giften!

Mochten er toch nog vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met de (unie) penningmeester opnemen.

Zie hier de ANBI Verklaring belastingdienst