Raad van Kerken schrijft brief t.a.v. formatie kabinet

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Raad van Kerken in Nederland heeft een brief naar informateurs en fracties gestuurd. Daarin staan waarden verwoord ten dienste van een regeerakkoord. Genoemd zijn onder meer: vrijheid van godsdienst en kritische blik op eenzijdige marktwerking in de economie.

Waarden als solidariteit, matigheid en gerechtigheid staan ten onrechte onder druk in de huidige samenleving. Dat schrijft de Raad van Kerken in een brief aan de kabinetsinformateurs. De kerken vragen de waarden recht te doen bij de opstelling van een nieuw regeerakkoord.

De Raad schrijft: ‘Steeds zijn er verleidingen die de politiek ertoe kunnen brengen aan deze waarden afbreuk te doen: de verleiding zich over te leveren aan de vrije markt, de verleiding af te zien van het principe van solidariteit ten gunste van de sterken in de samenleving, of de verleiding om de overheid een te afstandelijke of juist te indringende rol te geven’. De Raad als gesprekspartner van de regering vraagt een benadering voor het regeerakkoord die deze algemene waarden recht doet.

De Raad pleit in een tijd van economische recessie voor solidariteit met de minder draagkrachtigen in de samenleving. ‘Wij pleiten er daarbij voor het oog gericht te houden op een zorgzame samenleving, waarin mensen zich verantwoordelijk weten voor elkaar en er bij uitstek aandacht blijft voor mensen in kwetsbare posities’. De Raad vraagt om inspanningen om in tien jaar tijd de armoede uit Nederland te bannen.

De Raad van Kerken maakt vanuit de algemene waarden ook andere concrete toepassingen.Wat duurzaamheid betreft, merkt de Raad op dat de zogenaamde grijze stroom ten onrechte gesubsidieerd wordt. Men ziet het als maatschappelijk belang om gebruik van groene energie te bevorderen.

De Raad roept in herinnering dat het vorige kabinet is gevallen op de militaire operaties in Uruzgan. ‘We hopen dat een volgend kabinet deze kwesties niet negeert, en voor de missie in Afghanistan lessen trekt uit het Irak-rapport van de commissie Davids. Het feit dat bij beide oorlogen de gestelde doelen ten koste van vele slachtoffers niet bereikt zijn, rechtvaardigt in onze visie een fundamentele (her)bezinning op het instrument ‘gewapend geweld’’, aldus de Raad.

Om het belang van ontwikkelingssamenwerking te onderstrepen pleit de Raad voor handhaving van het budget (de 0,8 % norm) en de aanstelling van een aparte minister voor dit departement.

De Raad constateert dat er in de uitvoering van het vluchtelingenbeleid nog veel fout gaat in Europa en dat asielzoekers ten onrechte een behandeling kunnen krijgen als criminelen.

Tot slot, stellen de kerken, ‘willen we opkomen voor het goed recht van minderheden in een democratische samenleving’. En: ‘In dit kader houden wij een hernieuwd pleidooi voor het wettelijk verankerd recht op godsdienstvrijheid, vrijheid van onderwijs en het verbod op smadelijke godslastering. Differentiatie van de samenleving vereist een hoge mate van onderlinge verdraagzaamheid en respect, waarvoor de overheid de noodzakelijke voorwaarden dient te scheppen en te
bewaken’.

Opgesloten mijnwerkers ontvangen mini Bijbels

De Chileense mijnwerkers die sinds 5 augustus jl. opgesloten zitten in de buis van de tunnel in de mijn van de San Jose mijn in Chili’s Atacama woestijn en 17 dagen later zijn gevonden  hebben mini bijbels gekregen.

Deze bijbels zijn verstrekt door dominee Carlos Parra Diaz van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Chili.

 http://news.adventist.org

The arrival of miniature Bibles to 33 Chilean miners trapped some 2,300 feet underground is bolstering their hope of rescue.

Seventh-day Adventist pastor Carlos Parra Diaz (left), shows one of the miniature Bibles sent down a supply shaft to the 33 trapped miners in the Atacama desert. Parra is serving as chaplain at the rescue site, local church leaders said. [photo courtesy South American Division]
chileMiners480.jpg

“Give thanks to those who sent us the Bibles,” a miner identified as Renan told a Brazilian weekly newsmagazine last week. The Bibles “gave me so much faith that I will leave here,” Renan said.

Seventh-day Adventist officials in Chile say the Bibles they provided the miners are supplying spiritual light as the group awaits rescue. Local media outlets have labeled the miners’ survival so far a miracle, and their reports have highlighted the church’s initiative.

The miners — who have been trapped since the August 5 collapse of a tunnel at the San Jose mine in Chile’s Atacama desert — rationed what would have been two days’ worth of food to stretch until they were discovered some 17 days later. Now, they await rescue, which mining experts say could take up to four months.

The Associated Press on August 31 reported that preliminary drilling has begun to liberate the miners. While they wait, food, water, medical supplies — and now, miniature Bibles — are arriving through a supply shaft.

Carlos Parra Diaz, an Adventist pastor who oversees the northern Chilean district of Copiapo, secured approval from Laurence Golborne, the country’s mining minister, to send Bibles to the trapped miners. Each volume is approximately three by five inches to fit into the device that is transporting supplies to the miners. Each Bible was personalized with a miner’s name and included specific scriptures to encourage them.

“We have always been available to help our brothers who are suffering both outside and inside of the mine,” Parra said. “Now we have prepared … these mini Bibles so the miners, in their confinement, can read the Word of God.”

A magnifying glass accompanied each of the mini Bibles to make reading easier, the Brazilian newsmagazine reported. Each Bible is labeled with the words, “We are praying for your return.” The magazine also said that Psalms 40 is highlighted in each Bible. The passage reads, in part, “I waited patiently for the Lord; and he inclined to me, and heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit … and set my feet upon a rock, and established my steps.”

The church also gave a copy of the Bible to the ministers of health and mining, as well as to each of the families at the rescue site. Parra is acting as the camp’s chaplain, local Adventist leaders said.

“If God has kept them alive, he will continue taking care of them,” Parra told the Brazilian newsmagazine. “Before, the prayer was for our [countrymen] to be alive. Now, we pray that the final rescue [will] be long before they expect it to be. We are asking for another miracle,” he said.

As a result of the Bible distribution, the church has established a presence in the mine area and is now a “spiritual reference” for the camp, local Adventist officials said.