84 personen gedoopt in één weekend

Zaterdag 5 juni was een historische dag voor de Nederlandse Adventkerk en in het bijzonder voor haar Antilliaanse gemeenten. Op de jaarlijkse contactdag, Antillean Explosion, konden er vierentachtig personen toegevoegd worden aan het ledenbestand. Deze mensen hebben Jezus aanvaard na een vier simultane evangelisatieacties.

De Antillean Explosion had dit jaar als thema: ‘Verenigd tot Hij komt’. De dag begon met een inspirerende dienst gevuld met ‘praise’ en ‘worship’, interviews met leiders en sprekers, een videoclip over eenheid, groepsinteractie en een korte toespraak van de voorzitter van het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland.

Naast samen aanbidden en werken aan eenheid en saamhorigheid werd er die dag toegewerkt naar de climax van een grote doopdienst. Helaas ging er in de namiddag iets mis, waardoor het niet mogelijk bleek om het geboekte zwembad te gebruiken

 “Wij waren teleurgesteld en vroegen ons af hoe wij dit in een korte tijd konden oplossen. Ondankt het feit dat wij geen plek hadden om mensen te dopen, waren de doopkandidaten zo overtuigd van hun beslissing en voornemen om zich te laten dopen dat ze niet naar huis wilden gaan zonder gedoopt te zijn”, aldus organisator ds. Cherrel Francisca.

Onder begeleiding van de plaatselijke predikanten (ds. Jurrien Hollander, ds. Stenneth Ross, ds. Cherrel Francisca en ds. Bert Nab) werd er gezocht naar alternatieve locaties voor de doophandelingen. Zo werd er onder andere gebruikt gemaakt van de Gaasperplas (door de gemeente Amsterdam Bon Notisia). En de gemeente Tilburg (Amigu) vond op zondag 6 juni een geschikte locatie om hun 39 nieuwe leden te dopen. In 24 uur hebben voor de eerste keer 84 personen zich laten toeveogen aan de Nederlandse Adventkerk. De doopkandidaten én gemeenteleden waren bijzonder onder de indruk.

“Een dag die leek te eindigen in teleurstelling werd uiteindelijk een dag waar de kerk toch zijn doel heeft bereikt en waarbij eenheid in voornemen werd getoond. Wij danken de gemeenten op een bijzondere manier voor hun inzet, evenals de lekenpredikers (Kenneth Magdalena, Johhny Lakker, Sendry Emanuel en Gregory Melfor). Samen met predikanten kunnen wij heel veel voor Christus doen en een inspirerend beeld van samenwerking en eenheid schilderen. We prijzen God voor zijn leiding.”, besluit ds. Francisca.

Door deze bijzondere aanwas van leden en recente doopdiensten in Amsterdam-Ghana, Almere en Eindhoven is het ledental van de Adventkerk in Nederland inmiddels de vijfduizend gepasseerd.

Doopdiensten

In verschillende gemeenten zijn in de afgelopen weken doopdiensten gehouden. Onder meer in Almere,  Amsterdam Ghana en Eindhoven.

ds. Andrews Ewoo heeft onlangs na een evangelisatie actie in zijn gemeente Almere 20 personen gedoopt en tevens na een Daniel Seminar in zijn gemeente Amsterdam Ghana 15 nieuwe lidmaten gedoopt.

Er was ook groot feest in het “Lichtpunt” in Eindhoven op sabbat 22 mei 2010. Een volle kerk met veel gasten, een vol doopvont, een gestroomlijnde dienst, twee kinderen om op te dragen en zes dopelingen. Deze dag werden

Lucy van der Venne (41)
Erik Beunder (51)
Sidney Ross (66)
Hans Floor (51)
Ishimwe Bukuru (19)
Ihimbazwe Butoyi (19)

gedoopt op de belijdenis van hun geloof. De tekst voor de ochtend was door Ds. Bert Nab genomen uit Handelingen 22:16: “Wat aarzel je nog?” Lucy is bij de kerk gekomen door een collega. Evangelisatie op de werkvloer loont! Erik kwam al lang in de gemeente met zijn vrouw, evenals Hans. Tot vreugde van hun echtgenotes zijn de heren nu ook gedoopt. Sidney heeft al een lange geschiedenis in de kerk. Jaren geleden Adventist geweest, weggegaan en uiteindelijk weer teruggekomen. Ishimwe en Ihimbazwe zijn tweelingzussen. Zij wilden eigenlijk de vorige keer al graag gedoopt worden, maar toen kwam hun aanmelding zo laat dat ze nog even geduld moesten hebben. Deze keer konden ze gelukkig wel hun verbond met God sluiten in het doopwater.
Alle dopelingen zijn van harte welkom geheten in de gemeente. Voor een volgende doop hebben zich alweer twee jeugdleden gemeld. Nog even wachten tot na de vakantie.

Benefietconcert THE MISSION

ADRA, een verslag van de organisatoren van een fundraiser:

Zaterdag 29 mei was het dan eindelijk zover! Na hectische voorbereidingen was het tijd voor ons benefietconcert! Rond half 8 druppelden de eerste mensen binnen. We hadden de zaal versierd met onder andere witte ballonnen, slingers, extra kaarsen en op het podium stond in grote letters de naam van het concert: ‘The Mission’.

De avond werd geopend door onze super MC (master of ceremony, red.) : Roël. Met humor en veel enthousiasme kondigde hij de nummers aan en hield hij het publiek actief. We hadden zelfs met z’n allen een yel bedacht: 1 2 3 go ADRA, yen yen yen IKN!! Het programma was goed gevuld, in totaal waren er zo’n 12 acts. Het geheel bestond uit solozangeressen (Litricha, Medaliz en Sjury) en verschillende groepen (o.a. Acapella Girls, Divine voices, Gentle voices, Brosis). Naast zang werd er ook een Sign opgevoerd door enkele organisatoren van het concert op het nummer ‘Free’.

Tijdens het concert vertelde één van onze Missiontrippers Christle, nogmaals ons doel en liet foto’s zien van eerdere fundraisers. Bijvoorbeeld van de activiteiten op Koninginnedag en het opzetten van tenten voor ’t Grote Opdracht Festival.
Aan de hand van een PowerPoint werden de 9 Missiontrippers voorgesteld. Ten tijde van het concert waren we nog met een groep van 9 maar sinds deze week is het totale aantal Missiontrippers tòch nog 10 geworden!!

Toen het concert bijna was afgelopen, was inmiddels de zon al onder; de Sabbat was voorbij. Aan het eind van het concert hielden we daarom een gezamenlijke Sabbatsluiting. Vervolgens verzamelde iedereen zich rond de bar waar we allen onder het genot van een hapje en een drankje lekker konden nakletsen. 

Het benefietconcert was een groot succes! We danken iedereen die heeft mee geholpen, heeft opgetreden en natuurlijk het concert heeft bijgewoond of op een andere manier een bijdrage heeft geleverd! Maar bovenal gaat onze grootste lof en dank uit naar God!

MissionTripTeam HTH