ASI geeft inspiratie avond

Op zaterdagavond 1 mei heeft de organisatie ASI een bijzondere avond georganiseerd op landgoed Oud Zandbergen te Huis ter Heide. 

ASI (Adventist Laymen’s Services and Industries) heeft onlangs in Nederland een afdeling geopend door de inzet van Klaas Kamphuis en Lambro Triantos.

De inspiratie avond van 1 mei had tot doel om de genodigden te informeren over de doelstellingen van ASI.  Tussen de gangen door van een uitstekende Indische maaltijd werd door de heer Ruben Diaz (vice voorzitter van ASI Europa) enthousiasmerend vertelt over het wereldwijde netwerk van adventistische ondernemers, artsen en academici en hoe zij het werk van de adventkerk moreel en financieel ondersteunen.  Zo worden steeds specifieke aan de kerk gerelateerde projecten (voor onderwijs, ontwikkeling of evangelisatie) uitgekozen en met behulp van ASI gerealiseerd.

Namens de Nederlandse Unie hield ds. Wim Altink (voorzitter) een toespraak waarin hij ASI in ons land van harte succes wenst en aangaf dat ASI in Nederland bereid is om de missie en visie van de Nederlandse Adventkerk te ondersteunen. Ds. Henk van der Kamp zit namens het Algemeen Kerkbestuur van de Nederlandse Unie in het bestuur van ASI Nederland.

Ruim twintig personen waren op deze goed georganiseerde avond aanwezig. Het officiële ledental van ASI Nederland was tot voor kort zeven personen. De verwachting is dat dit aantal spoedig zal oplopen.
Voor meer informatie:  www.asi-nederland.nl

Koninginnedag voor ADRA in Kamerik

Ieder jaar staan Joke en Cor Roelandse in hun woonplaats Kamerik met Koninginnedag op een braderie om allerlei tweede hands spulletjes te verkopen. De opbrengst – dit jaar ruim 600 euro – is steeds voor ADRA.

Dit jaar was het doel om het geld voor een nieuw huis voor de terugkerende vluchtelingen in Burundi, kosten € 575,– ,  bij elkaar te krijgen. Van een aantal mensen in hun thuis adventgemeente Leiden hebben Cor en Joke Roelandse spullen gekregen en met totaal zeven mensen hebben zij heel veel verkocht. Ondanks de regen ’s morgens is het gelukt om het doel te realiseren en is het mooie bedrag van € 614,15 bijeen gekregen. Genoeg om een vluchtelingen gezin een nieuw huis te geven voor een betere toekomst in Burundi.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) zet zich wereldwijd in om hulp te bieden aan mensen ongeacht hun ras, geloof, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland wordt ADRA geleid door de landelijke directeur Geert Hendriks.  Zie ook www.adra.nl