Senioren op weg naar de zeven gemeenten

Donderdag 27 mei vertrok van Schiphol een adventistisch reisgezelschap van ca. 30 senioren met Turkish Airlines naar Istaboel. Na een bezoek van een paar dagen aan de belangrijkste bezienswaardigheden van Istanboel en een boottocht over de Bosporus, gaat de tocht vandaag (zondag 30 mei) per touringcar richting Troje, de eerste stop op de reis langs de kust van Klein Azie.

In de loop van de week worden de plaatsen bezocht waar ooit christelijke kerken waren die een brief van de apostel Johannes ontvingen: de zeven gemeenten die we in Openbaring 2 en 3 tegenkomen. Het bezoek aan het oude Efeze vormt daarbij ongetwijfeld het hoogtepunt.

Het volgende weekend zal de groep op het eiland Patmos doorbrengen, waar onder meer de grot wordt bezocht waar volgens de overlevering Johannes de visioenen ontving die in de Openbaring op schrift werden gesteld.

De reis is een initiatief van de werkgroep voor senioren die de Ned. Unie enkele jaren geleden in het leven riep en die ook de jaarlijkse seniorenrally organiseert.  Ds. Reinder Bruinsma is de reisleider, daarbij geassisteerd door Mevr. Anny Frederik, de secretaris van de seniorenwerkgroep.

Mededelingenblad

Zojuist bekeek ik het mededelingenblaadje van een adventgemeente ergens in den lande. De kalender van juni was gelukkig aardig gevuld met plaatselijke en landelijke evenementen. Ook de locale gebedsgroep ontbrak niet. Wat de plaatselijke gemeente nodig heeft aan jeugd- en volwassenen activiteiten stond erop. Meer is niet nodig. Toch dacht ik voor een kort moment: waarom staat het wereldcongres in Atlanta, van 23 juni tot 3 juli niet vermeld? Op dit congres kiezen ruim 2000 afgevaardigden van over de hele wereld beleid en beleidsbepalers voor de adventkerk in de komende vijf jaar.

 

 Al gauw drong tot me door dat het misschien voor mij als unievoorzitter en de andere zes afgevaardigden uit Nederland interessant is om herinnerd te worden aan dit vijfjaarlijkse evenement. En één van mijn taken is het bijhouden van de contacten binnen het internationale netwerk van onze wereldkerk. Wat heeft de plaatselijke gemeente nu van doen met iets wat in Atlanta (VS) gaat gebeuren? En daarom heeft Atlanta ook niet direct vermeld te worden in de kalender van het mededelingenblaadje.

De adventgemeente in de stad of de regio is het kloppende hart van onze kerk. Daar gebeurt het. Daar zijn de Bijbelstudies, de preken, de huisbezoeken, de dopen en de huwelijken. Als we de plaatselijke gemeente zien als het centrum van de kerk, zie ik daarom heen een aantal cirkels. De cirkels van de nationale (unie) en internationale (divisie, Generale Conferentie) kerk. En deze cirkels zijn ter ondersteuning van de locale gemeente.

Nee, Atlanta is geen top prioriteit in Emmen of Zeeland. En eerlijk gezegd heb ik net zelf op de internet kalender van de unie “Atlanta” toegevoed, maar het zou wel goed zijn als Atlanta meegenomen wordt bij de gebedsavonden van Emmen of Zeeland (en elke andere gemeente). Uiteindelijk horen we als 55 Nederlandse adventgemeenten (en 20 churchplants) bij de grote internationale adventfamilie. En het is altijd goed om voor je familie te bidden!

Voorjaarsnieuwtjes vrouwenpastoraat

De halfjaarlijkse nieuwsbrief van het vrouwenpastoraat is weer uit. Het voorjaarsnummer is hier te vinden.

Er is onder andere te lezen wanneer de volgende vrouwenweekenden georganiseerd worden en worden vrouwen uitgenodigd in actie te komen voor tienermoeders en een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

School

Het hoofdgebouw op landgoed Oud Zandbergen – dat nu dienst doet als het landelijke kantoor van de Nederlandse Adventkerk – was tot voor 15 jaar geleden in gebruik als schoollocatie.

Toen ik in 1978 mijn studie theologie aanving, kreeg ik Grieks in het klaslokaal, wat nu mijn kantoor is. In de kamer van de huidige penningmeester, André Amsen, was in die tijd het vak sociologie te volgen.  Sociologie werd onderwezen door prof dr Hans van Westrhenen.  Er was één begrip die ons als studenten bijzonder  aansprak. Ik kan me herinneren dat Rob Doesburg met zijn kenmerkende grote glimlach de term ‘anticiperende socialisatie’ had opgepikt uit het tekstboek en regelmatig door de gangen van het Jongenshuis galmde. Behalve dat het behoorlijk interessant klonk, als je zo’n term zomaar ergens terloops liet vallen (ook al ging de betekenis grotendeels aan je voorbij), is het een begrip dat we nog regelmatig om ons heen zien gebeuren.

Zeker in deze tijd van verkiezingen, kunnen de meest bekende lijsttrekkers al vooruit lopen op een toekomstig leven als minister-president van dit land. Dat is anticiperen en aanpassen op je nieuwe sociale leven. Job Cohen was echt niet gestopt als burgemeester van Amsterdam, als hij niet het geloof en de intentie had om de nieuwe premier te worden.

In een geheel andere context  moest ik aan anticiperende socialisatie denken nu mijn vrouw en ik zeer recent zijn verhuisd. Het lijkt wel of je geest je vooruit is gegaan naar de plek waar we nu genesteld zijn. Toen we gisteren op het gemeentehuis van Zeist ons oude woonadres in Leiden moesten invullen, voelde het Leidse lang geleden en ver weg, terwijl we er nota bene negen dagen ervoor nog wakker werden.

Je bent blijkbaar toch al behoorlijk voorbereid op de “move” zodat het eerder het gevoel geeft van “op de plek vallen” dan overrompeld te worden door het onbekende.

Zou dat ook van toepassing zijn op onze plannen en dromen voor de kerk. Hoe ziet u de kerk over vijf jaar?  Zou het zo kunnen zijn dat we behalve een behoorlijke dosis naamsbekendheid ook stevig zijn gegroeid in onderlinge liefde en tevens gegroeid in ledental?  Ik acht dat zeker voor mogelijk. Zonder ons hoofd in het zand te steken, is het een aardige oefening in “anticiperende socialisatie” om ons geloof in de toekomst van de kerk te versterken.  Zeker in de komende Pinksterdagen, want de Geest doet volop mee met anticiperende socialisatie. De Geest leeft al vooruit. De Geest heeft een visioen voor een kerk die midden in de samenleving staat met een woord voor de wereld en hoop voor de toekomst. 

Mooie Pinksterdagen gewenst!