Goede Vrijdag

Vanmorgen kroop ik in een lange rij auto’s een parkeergarage in. Ik bevond me in een grote menigte winkelend publiek. Mijn boodschap was snel gekocht en vond het niet erg om de parkeergarage vrij snel weer te verlaten. Heeft u wel eens op Tweede Paasdag een meubelboulevard bezocht? Ook drommen mensen. Je denkt bij jezelf: is alles vandaag gratis?

Vanmiddag vindt in het centrum van Leiden een Tocht van het Kruis plaats. Ik ben benieuwd en als het me lukt, loop ik mee. De initiatiefnemers willen zo laten merken dat het een bijzondere vrijdag is. En niet zo maar een extra koopdag. Je vraagt je wel eens af: hoeveel meer goodies moeten we inslaan; zijn we zo aan de nieuwe stereo en laatste mode verslingerd dat de betekenis van dezer dagen aan velen voorbij gaat?

Deze vrijdag is goed omdat Jezus heeft laten zien hoeveel Zijn Vader en Hij van ons allen houden. Hij geeft Zijn leven voor ons. Hij geeft ons eeuwig leven. Niet bij de Bijenkorf in de aanbieding vandaag.

Deze vrijdag is goed omdat de behandeling die mijn vrouw de afgelopen zes maanden heeft ondergaan er in ieder geval voor gezorgd heeft, dat zij extra tijd heeft gekregen. Niet alle tumoren zijn verdwenen en zij zal in verminderde dosis door moeten gaan met een chemotherapie – zo hoorden wij gisteren – maar vandaag overheerst bij ons toch een goed gevoel.

En zo is deze Goede Vrijdag speciaal. Morgen in de dienst in Zeeland zal ik met extra dank zingen. En hoewel het een beetje eentonig word, wil ik toch opnieuw een ieder bedanken voor de steun die u ons geeft. Een half uur geleden nam ik een fleurig boeket in ontvangst, net voordat mijn vrouw zelf tulpen wilde gaan kopen.
 
Deze vrijdag is ten slotte goed omdat ‘het huis van communicatie’ (zoals ik de website van onze landelijke kerk zou willen noemen) grondig is verbouwd en in een nieuw jasje zich deze Pasen presenteert. Ik hoop in ieder geval dat u dit ‘huis’ regelmatig zult bezoeken. Welkom, en Gods zegen voor Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan!

Nieuwe lay-out Advent

Aan het begin van deze lente heeft de Advent een nieuwe lay-out. Natuurlijk vindt u hierin wel de vaste rubrieken terug.

Deze maand zijn we op bezoek bij mevr. Schmutzler, anesthesioloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Verder zijn er drie doopberichten in de Advent te vinden. Ook wordt er bericht over een computercursus in Harderwijk en vierde de gemeente Almelo haar 35-jarig bestaan. Verder wordt er teruggeblikt op de Toogdag van 6 maart jl. Wij wensen u veel leesplezier.

Hier vindt u de digitale editie van Advent.