Koning(in)

Nu ik deze woorden schrijf, is het  vroeg in de morgen van Koninginnedag. De Koninklijke familie is nog niet gearriveerd in Wemeldinge en Middelburg. Overigens mooie plaatsen, zowel Wemeldinge als Middelburg.

Als ik in de (verre) toekomst ooit nog eens predikant kan zijn in deze mooie Zeeuwse provincie, zou ik dat niet als straf ervaren. Uiteraard is die vooruitblik van jaren voor ons uit, in dichte nevelen gehuld. We kunnen zelfs niet voorspellen hoe deze dag zal verlopen. Zal de Koningin iets vertellen over haar aanstaande abdicatie? Is een periode van 30 jaar niet een aardige tijdspanne om als 72-jarige vorstin de kroon over te dragen aan haar zoon?  Wordt er dan een speciale datum daarvoor uitgekozen, bijvoorbeeld 10-10-’10?  Maar die dag is op een zondag, dus het zal wel niet voor de hand liggen voor Beatrix en Willem-Alexander om die keuze te maken.

Het zijn allemaal speculaties. Zover ik kan nagaan wordt er in de media wel nagedacht over de troonsopvolging, maar niet op zeer korte termijn, niet vandaag. We wachten af, en we weten het vanavond.

Tijdens het opruimen, weggooien en inpakken in mijn werkkamer kwam er regelmatig losse papiertjes tegen met spitsvondige teksten spreuken. Je weet maar nooit of je het nog eens kunt gebruiken. Alleen dat ik zoveel verzameld had (en dan bedoel ik niet zozeer die papiertjes) waarvan ik dacht ooit nog eens nodig te hebben…. Enfin ik vond een krabbeltje met deze woorden: “het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden en voorwaarts geleefd worden.”

Te midden van de oranje tompouces, rood, wit, blauwe ballonnen en koekhappen, is dit een aardige gedachte om dit weekend op ‘te kauwen.’  Zeker als je bezig bent met verhuizen.

Overigens dit positief bericht staat wel vast (‘achterwaarts begrepen’): drie mensen, zeer betrokken bij de adventkerk hebben een lintje van de Koningin gekregen.

Laten we – als we voorwaarts leven – net als deze drie geloofsgenoten ons met volle overgave inzetten voor de kerk en de maatschappij.

Drie adventisten onderscheiden bij lintjesregen 2010

Op 29 april 2010 zijn drie adventisten onderscheiden voor hun betrokkenheid bij de samenleving en hun plaatselijke adventgemeente. Het gaat om de heer Jan Kerssen, de heer Dimitri Triantos en mevrouw Magda Triantos-Kooij.

De heer J.C. Kerssen is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau . In het stadhuis te Groningen werd de onderscheiding opgespeld door burgemeester Peter Rehwinkel en moet worden gezien als een uiting van waardering voor zijn inzet voor de “Stopshop” (Stop met Roken), voor “De Oase”,  het stiltecentrum dat samen met de evangelische kerken in Groningen is opgezet, en voor zijn bijdrage aan de gemeente activiteiten van de zevende-dags adventistien. De heer Jan Kerssen is in dienst van de Nederlandse Unie als pastoraal werker.

Tevens zijn vandaag in het gemeentehuis van Zwijndrecht zowel Mw. M.J. Triantos-van Kooij als dhr. D. Triantos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij hebben zich verdienstelijk gemaakt binnen de Stichting IKN (Internationale Kinderhulp Nederland). Bovendien wordt hiermee hun inzet voor de adventgemeente Dordrecht waardering toegekend. 

De Nederlandse Unie van Zevende-dags Adventisten vindt het opmerkelijk dat drie adventisten zijn onderscheiden dit jaar en heeft hen van harte geluk gewenst.  “Als Unie juichen wij het toe dat adventisten zich niet alleen verdienstelijk maken voor de plaatselijke gemeente, maar ook voor de maatschappij.  Een betrokken kerk is een relevante kerk. Geweldig om te zien dat de tomeloze inzet van Jan Kerssen, Dimitri en Magda Triantos voor maatschappelijke doelen op deze manier wordt gewaardeerd. Chapeau!” aldus ds. Wim Altink, voorzitter van de  Nederlandse Unie.

Dozen

Toen ik vanmorgen om half acht met de hond de achtertuin uitliep kwamen we in soort droomwereld terecht. Boven de singel – die achter ons huis loopt – hing een dikke nevel waardoor zonnestralen een weg probeerden te banen. Twee minuten later liepen we langs de polder waar boven de sloten een zelfde tafereel zichtbaar was. Als er dan ook nog een zwaan zich in het decor manifesteert, is het feeërieke tafereel compleet. 

Mijn wandelingen met de hond aan de rand van de stad en door de polder tussen Leiden en Wassenaar zal ik gaan missen als we binnenkort verkassen naar het midden van het land. Eigenlijk is de natuur elke keer weer anders. De konijnen die door het veld zigzaggen, de tureluur, de fuut en natuurlijk de paarden en koeien. Aan de horizon is een lint van geel, rood en grijs. Oftewel de voortdurende stroom van treinen, waaronder de Thalys van Amsterdam naar Parijs. Verder wordt de horizon bepaald door een aantal hoge Haagse flatgebouwen, zoals “De Strijkijzer” naast NS station Hollands Spoor. Twintig jaar hebben we met plezier gewoond in de Leidse regio en door een plotselinge snelle verkoop van onze woning leven we nu te midden van dozen en nog eens dozen. Over ruim twee weken staat de verhuiswagen voor de deur. Het zal mijn reistijd naar het uniekantoor zodanig inperken dat ik dagelijks twee en half uur tijdwinst krijg.
Ik bewonder hoe Els deze wisseling van panelen ondergaat. Zij wordt snel sterker maar heeft uiteraard nog rust nodig. Toch presteert zij het om heel gestructureerd het inpakken ter hand te nemen. Inmiddels heb ik veel, heel veel weggegooid wat ik in de loop der jaren heb bewaard.
Als ik kijk naar de komende twee maanden staat niet alleen de verhuizing op stapel. Ook het Grote Opdracht Festival en de Camporee tijdens het Hemelvaartsweekend komen eraan. Het is mijn voornemen om zoveel mogelijk van deze belangrijke dagen binnen onze kerk bij te wonen. Op de sabbat tijdens het “Wees Zout” gebeuren wordt er een preek van mij verwacht. Verder staan er twee huwelijken in mijn agenda. De nodige voorbereidende gesprekken hebben al plaatsgevonden.
Eén bruidspaar laat hun feest plaatsvinden in Frankrijk. Dat betekent dat ik medio juni naar de zuiderburen zal afreizen, met het geluk dat ik de dienst gewoon in het Nederlands kan houden. Er is dus geen woord Frans bij!
Als ik ben teruggekeerd kan ik mijn koffers klaar laten staan om een paar dagen later richting Atlanta te vliegen, waar het vijfjaarlijks congres van de wereldkerk zal starten op 23 juni.
Met voldoening en dankbaarheid kijk ik terug naar het Tussentijds Congres van afgelopen zondag en ook hoor ik heel goede berichten over het Jeugdcongres van de dag daarvoor. Ik ben blij dat onze jeugdsecretaris zelf de preek heeft verzorgd. Toch nog een ‘voordeel’ dat de buitenlandse gastsprekers door de aswolk verhinderd waren. Ook de evangelist uit Amerika die de afgelopen week een seminar zou leiden in Almere kon niet komen. De plaatselijke predikant, dr. Andrews Ewoo, heeft zijn plaats met grote tevredenheid ingenomen. We hebben veel getalenteerde sprekers in ons midden!
Morgen is een spetterende dag met meer dan vijfhonderd kinderen op de Kids Rally. Chapeau voor Clair Sanches-Schutte die ondanks een tekort aan ondersteunend personeel toch weer zo’n dag ten tonele voert. De adventkerk leeft en bruist. Collega Jurrien den Hollander zal de spreker zijn op deze dag.  Zoals de zon ons verwarmt, zo willen wij als christenen de warmte van Gods liefde kenbaar maken. Morgen zal ik tussen de koorklanken door mijn preek in het Engels brengen bij de Ghanese broeders en zusters. Misschien doe ik voor de verandering m’n Ghanese uitrusting aan, tenzij dat al is ingepakt…

Aswolk

Wel, als u een regelmatige lezer van mijn blog bent, zal het u niet verbazen dat ik begin met de IJslandse aswolk! Drie weken geleden voorspelde mijn IJslandse collega dat er een tweede, grotere uitbarsting zeker zou volgen op de kleine eruptie die op 21 maart plaatsvond. Ik meldde zijn voorspelling in mijn blog van eind maart.

Intussen wordt ook het werk van de kerk getroffen. Twee gastsprekers voor het landelijk Jeugdcongres (morgen in De Flint, Amersfoort) kunnen onmogelijk komen vanwege het potdichte luchtruim boven Noord-West Europa. De hoofdspreker uit Finland kan Helsinki pas zaterdagmiddag om drie uur verlaten (te laat dus) en de andere spreker lukt het met geen mogelijkheid om vanuit Engeland naar Nederland te komen. Zijn vlucht is geannuleerd, de trein is volgeboekt en ook met de ferry is het onmogelijk de oversteek te maken vanwege de gigadrukte. Inmiddels heeft de jeugdsecretaris aardige alternatieven kunnen vinden, dus het zal ongetwijfeld toch een mooie dag worden.
 
Op zondag zullen ruim 150 afgevaardigden bijeen komen in de Adventkerk te Apeldoorn om het beleid van het Algemeen Kerkbestuur te evalueren. Zo’n dag laat (gelukkig) zien dat de kerk door Christus aan ons allen is toevertrouwd. En met de input van velen is de kerk in staat om haar missie gestalte te geven. Het Algemeen Kerkbestuur staat open voor suggesties en de evaluaties die zondag geuit zullen worden.

In de afgelopen dagen heb ik veel tekst voor mijn ogen gehad. Veel woorden zullen zondag gesproken worden. Wat is nu het hart van dit alles? Is a.s. zondag een soort ‘parlementaire’ traditie die nu eenmaal in ere moet worden gehouden?  Voor mij is de kern dat er hoop is voor onze kerk.  Te midden van uitdagingen, te midden van missers, staat mij duidelijk voor ogen dat de kerk toekomst heeft. Op belangrijke terreinen – zoals gemeentegroei, toerusting, jeugd en multiculturaliteit – zijn goede en stevige stappen gezet. De Nederlandse Adventkerk, geworteld in de traditie van de adventbeweging en trouw aan haar geloofsgoed, kijkt met open ogen en open hart naar de wereld om haar heen.

Wat is er mooier om hoop te hebben? Hoop op een rechtvaardige wereld zonder rampen of ziektes. Daarvoor zoveel mogelijk reisgenoten voor uitnodigen is de belangrijkste taak van de Adventkerk.

We willen ons het licht van deze hoop niet laten ontnemen (ook niet door een IJslandse aswolk).